Umístění: Kultura Folklor a vinařství Kníničská chasa chystá v červenci tradiční krojované mladé hody

Kníničská chasa chystá v červenci tradiční krojované mladé hody

hody-kninickyBrno, 23. května 2011 - Mezi výročními obyčeji a slavnostmi si zachovávají dodnes výjimečné postavení hody, které jsou integrujícím prvkem, spojujícím všechny generace žijící nejen na vesnicích, ale i ve městech. Využívání a včleňování tradic lidové kultury do současného společenského a kulturního života se i v Brně při všech obsahových a funkčních proměnách, které výroční obyčeje prodělávají, svými estetickými, emocionálními i dalšími kvalitami stávají obohacujícím prvkem života.

 
Přispívají k upevňování vztahů rodáků, starousedlíků a nových sousedů v městských částech. Svědčí o tom řada příkladů, vypovídajících o  posilování vztahu mladé generace ke kulturnímu dědictví.

Městská část Kníničky, původně zeměpanská obec nacházející se nyní v bezprostředním sousedství Brněnské přehrady na řece Svratce, obnovila tradici mladých hodů po šestnáctileté přestávce v roce 2004. Od té doby se každoročně o svátku Cyrila a Metoděje scházejí kníničtí občané pod ozdobenou májí  na prostranství před místní kapličkou. Bude tomu tak i letos. O organizaci hodů se postará občanské sdružení Kníničská chasa. To už program hodů intenzivně připravuje pod vedením prvního stárka Radka Mynáře a první stárky Martiny Dolníčkové. Oba Kníničskou chasu i reprezentují, starají se utváření  vztahů mezi vrstevníky, zejména ve věku na rozhraní dětství a dospělosti.


Doporučujeme přehledový článek: Hody na jižní Moravě v roce 2011


Podle vyjádření Martiny Dolníčkové program letošních mladých hodů zahájí chasa v pondělí 4.července. Dům od domu bude v kyjovských krojích zvát na hody, nabízet víno a rozmarýny. Nezastupitelnou roli budou mít po oba dny čtyři sklepníci z řad chasy. Na večerní předhodové zábavě vystoupí cimbálová muzika Olina. Mají se tančit skočné, vrtěné i sedlácké tance, bude se zpívat a stárci pak budou až do rána střežit májku.

V úterý 5.července začne program dopoledne předáváním hodového práva u kapličky svatých Cyrila a Metoděje. Tam už bude vyhrávat dechovka Dambořanka a 12 krojovaných párů zatančí moravskou besedu. Odpoledne projde ulicemi Kníniček průvod, spojený s vyzvedáváním stárek, provázený Dambořankou,  zpěvem i tancem a vrcholící na hřišti, kde chasa zatančí  československou besedu. Obě besedy zatančí chasa znovu i večer.

Autor: Bohumil Hlaváček, foto: archiv Martiny Dolníčkové


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci