Umístění: Jižní Morava Politika Blansko bude v roce 2024 hospodařit s rozpočtem 737 milionů Kč

Blansko bude v roce 2024 hospodařit s rozpočtem 737 milionů Kč

Blansko, 23. prosince 2023 - Hned několik klíčových dokumentů schválili na svém prosincovém jednání blanenští zastupitelé. V úterý 19. prosince 2023 se v zasedací místnosti městského úřadu sešlo všech 25 zvolených zastupitelů. Na svém posledním jednání v letošním roce odsouhlasili rozpočet města na příští rok, komunitní plán sociálních služeb na další tři roky i strategický plán města do roku 2033. Na programu více než čtyřhodinového jednání byly celkem tři desítky bodů.

blansko rozpocet 2024

 

„I letos jsou příjmy a výdaje nastaveny shodně ve výši 736 703 tisíc. Na investice je z této částky vyčleněno zatím 27,8%,“ uvedl starosta Blanska Jiří Crha.

Mezi největší investice města se v roce 2024 zařadí první etapa modernizace blanenské nemocnice, která souvisí s vybudováním urgentního příjmu. V nemocnici vznikne takzvaná rotační lůžková jednotka, na jejíž vybudování město uvolní 40 milionů korun. Rozpočet počítá také s 25 miliony na další etapu revitalizace rekreační oblasti Palava, stejnou částkou přispěje také na první část rekonstrukce budovy městského úřadu na náměstí Republiky. Celkem 17 milionů město uvolní na novou elektroinstalaci a vzduchotechniku v Dělnickém domě. 15 milionů korun příští rok půjde na přestavbu a přístavbu fotbalových kabin na hřišti v Údolní ulici, město také přidá sedm milionů korun k desetimilionové dotaci na vybudování nových učeben ZŠ Salmova.

„Předpokládáme, že částka vyčleněná na investice se bude v průběhu roku ještě zvyšovat. Na jednu z nejvýznamnějších akcí, nový krytý bazén, jsou totiž v rozpočtu zatím vyčleněny prostředky pouze ve výši 15 milionů korun. Jakmile bude jasno ohledně termínů realizace, do rozpočtu zapojíme další prostředky, které nyní nejsou jeho součástí. Stavba krytého bazénu bude financována vícezdrojově – pomocí případné dotace, přebytku z roku 2023 nebo financí z dlouhodobě zhodnocovaných účtů. Náklady na stavbu nového krytého bazénu by se v příštím roce mohly vyšplhat na několik desítek milionů korun,“ doplnil starosta Jiří Crha.

Zastupitelé schválili také Střednědobý výhled rozpočtu města Blanska na roky 2025-2027, který obsahuje příjmy, výdaje, dotace a závazky, s nimiž město v příštích letech počítá. Dokument i do příštích let počítá se zachováním současného nastavení hospodaření města. Na realizaci investičních akcí by se každoročně mělo vyčlenit minimálně 100 milionů korun.

Schválený byl také Strategický plán rozvoje města Blanska na období 2024-2033, který obsahuje priority a cíle směřování města na příštích deset let v celé řadě oblastí. Zpracovatel, firma AQE advisors, a. s., při jeho sestavování vycházel z dotazníkového šetření mezi obyvateli i mezi studenty a žáky blanenských škol, jednání pracovních skupin i připomínek veřejnosti.

Mezi schválené klíčové dokumenty se po předvánočním zasedání zařadil také Komunitní plán sociálních služeb na roky 2024-2026. Ten obsahuje přehled aktuálně poptávaných a potřebných sociálních služeb v regionu ale také přehled subjektů, které tyto služby poskytují. Součástí dokumentu jsou služby zaměřené na seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením i na děti, mládež a rodinu.

„Komunitní plán má zajistit, aby sociální služby na Blanensku byly kvalitní a dostupné místně, kapacitně i časově. A také aby reagovaly na potřeby těch, kteří dané sociální služby potřebují nebo by je mohli potřebovat,“ upřesnila místostarostka Lenka Dražilová s tím, že dokument, na kterém pracovaly celkem čtyři pracovní skupiny, definuje také priority a cíle, kterých by mělo být dosaženo do konce roku 2026.

Zastupitelé schválili poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu města. Například 9,2 milionu korunu pro Služby Blansko na snížení nákladů hodinových pronájmů sportovišť nebo 200 tisíc korun pro blanenskou stanici Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje na rekonstrukci kuchyně na stanici tak, aby kapacitně vyhovovala navýšenému početnímu stavu příslušníků na jednotlivých směnách.

Schválit se podařilo také pětici nových obecně závazných vyhlášek – o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, o místním poplatku ze vstupného, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, o místním poplatku z pobytu a o místním poplatku ze psů. Ve vyhláškách jsou nově zapracovány změny zákona o místních poplatcích, který byl letos novelizován, a bylo nutné předpisy upravit. Věcná část vyhlášek se v drtivé většině nemění a výše poplatků zůstává i v příštím roce stejná jako letos.

Zdroj a foto: blansko.cz


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci