Umístění: Jižní Morava Politika EU poskytne desítky milionů euro na přeshraniční spolupráci mezi regiony

EU poskytne desítky milionů euro na přeshraniční spolupráci mezi regiony

Brno, 12. května 2023 - Na projekty v oblasti životního prostředí, kultury a cestovního ruchu nebo například na rozvoj občanské společnosti. Přeshraniční program INTERREG Slovensko – Česko v závěru dubna vyhlásil trojici nových výzev na předkládání projektových žádostí na projekty v období 2021 až 2027.

vlajka eu flag

 

„Výzvy jsou určené nejen subjektům veřejné správy z obou stran hranice, jako jsou například regiony, města a obce, ale využít ji mohou také školy a vzdělávací instituce nebo například neziskovky. V rámci programu INTERREG SK-CZ je v rámci aktuálních výzev na přeshraniční projekty vypsáno celkem přes 40 milionů euro. O tyto evropské peníze se mohou ucházet až do 15. září letošního roku,“ říká náměstek hejtmana Jan Zámečník.

Konkrétně na výzvu, která je zaměřená na adaptační opatření směrem ke změnám klimatu a prevenci rizika katastrof je určeno 10,4 milionu euro, na kulturu a udržitelný cestovní ruch 25,8 milionu a na projekty k posílení efektivity veřejné správy, administrativní a občanskou spolupráci mezi pohraničními regiony 4,8 milionu.

V minulém období díky tomuto přeshraničnímu programu vznikl například projekt s rozpočtem přes 400 tisíc euro, kdy se do spolupráce se slovenskou stranou zapojila brněnská Mendelova univerzita. „To vše ve prospěch malých a středních podniků na obou stranách hranice. V tomto případě jde o příhraniční spolupráci prostřednictvím sdílených laboratoří, která pomáhá českým a slovenským pěstitelům. Vědci tak díky evropskému projektu bojují s chorobami a škůdci vybraných druhů zeleniny,“ popisuje podrobnosti náměstek Zámečník.

K ochraně biodiverzity příhraničního území pak přispívá projekt Živé břehy – společná ochrana říčních ekosystémů. Ten se s evropskou podporou ve výši 677 tisíc euro zaměřuje na monitoring a výzkum chráněných druhů ptáků – například břehule říční nebo ledňáčka říčního, či chráněných brouků a starých stromů. „Meliorace často ničí přírodní rozmanitost, tento projekt ji chce do říčních biotopů vrátit,“ dodává Zámečník. Na cykloturisty a vybudování cyklotras při Baťově kanálu a v Bílých Karpatech zacílil projekt s rozpočtem přes 775 tisíc euro, který si klade chystá vybudovat v těchto oblastech nové cyklotrasy v celkové délce přes 3,5 kilometru.

Do přímé přeshraniční spolupráce se zapojily Jihomoravský a Zlínský kraj například prostřednictvím kulturní Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí (rozpočet 453 tisíc euro). Cyrilometodějská stezka má cesta má ambice tímto společným tématem propojit velkou část zemí střední, východní a jižní Evropy.

Efektivitu přeshraniční spolupráce – tentokrát s Dolním Rakouskem – posílí také nedávný podpis přeshraniční kooperace mezi představiteli Euroregionu Pomoraví, sdružující obce a města na jižní Moravě, a Zemského spolku Euroregion Weinviertel v Dolním Rakousku (11. dubna 2023 v Zistersdorfu). „Euroregion Pomoraví není pouze pro příhraniční obce, ale je vhodný pro obce z celého jihomoravského regionu. Společným projektům se budeme snažit zajistit spolufinancování z fondů Evropské unie,“ uvedl k podpisu smlouvy náměstek Zámečník.

Spolek Euroregion Pomoraví vznikl před rokem a konkrétně pomohl například Břeclavi získat dotaci na rekonstrukci židovské obřadní síně, o kterou usilovala více než dvacet let. Podílel se na přípravě žádosti o dotaci na sanaci hradu Děvičky. Sekretariát spolku zorganizoval například také kulaté stoly a exkurze pro zástupce samospráv z jižní Moravy a Horného Záhoria. V současné době se podílí na přípravě projektu k odpadovému hospodářství (předcházení vzniku odpadů, efektivní třídění, prodloužení životního cyklu produktů), kde jsou dokonce zapojeny 3 kraje na české straně hranice a Dolní Rakousko.

Zdroj: JMK


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci