Umístění: Jižní Morava Politika Kraj opraví mosty v Břeclavi a Rajhradě i silnici II. třídy od Zastávky po hranici kraje

Kraj opraví mosty v Břeclavi a Rajhradě i silnici II. třídy od Zastávky po hranici kraje

Brno, 25. ledna 2024 - Jihomoravští radní odsouhlasili další tři stavební akce, které začnou s realizací ještě v tomto roce. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje tak může zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejné zakázky na stavební práce u mostu č. 4231-1 u Břeclavi, Pitrova mostu v Rajhradě č. 41617-2 a silnici II/395 od obce Zastávka po hranici kraje, kde jde o druhou, závěrečnou etapu stavebních prací.

silnice asfalt delnici

 

„Všechny tři zakázky mají stejný důvod k důsledné rekonstrukci, jsou ve špatném technickém stavu. Silničáři začnou tyto akce obratem soutěžit a k realizaci dojde ihned po podpisu smlouvy, což předpokládám, že bude nejpozději v dubnu. Celkem do nich půjde asi 144,5 milionů korun bez DPH. Osobně považuji za dobrou zprávu, že se konečně pustíme do rekonstrukce Pitrova mostu v Rajhradě, který je chráněn jako kulturní památka České republiky, kdysi byl spojnicí Rajhradu a benediktinského kláštera, podle všeho tu stojí již od poloviny 11. století. Řidičům se uleví také na silnici II/395, kde odstartuje rekonstrukce komunikace od hranice kraje před obcí Ludvíkov po začátek obce Zbraslav, jedná se jednu z největších krajských investic tohoto roku,“ uvedl hejtman kraje Jan Grolich.

III/4231 Most ev.č. 4231-1 přes dálnici D2 u Břeclavi
Podle odborné diagnostiky byla konstrukce mostu zařazena do V. kategorie, která klasifikuje technický stav jako „špatný“. Na základě tohoto zjištění bude rekonstruována stávající mostní konstrukce a přilehlý úsek komunikace III/4231 v délce 130 m. Komunikace bude v místě mostu rozšířena z původních cca 6,5 m na 8,0 m šířky vozovky. Na mostě nebyla navržena chodníková římsa, protože se před ani za mostem nenachází veřejný chodník. Po obou stranách dálnice D2 bude u mostu zřízeno revizní schodiště, vždy vpravo po směru jízdy před mostem. „Předpokládáme, že stavět začneme v dubnu a odhadujeme, že realizace potrvá asi osm měsíců. Celková rekonstrukce mostu přijde asi na 18 milionů korun bez DPH, s tím, že část máme v plánu financovat ze Státního fondu dopravní infrastruktury a zbytek z rozpočtu kraje,“ doplnil Jiří Crha, náměstek hejtmana pro oblast dopravy.

III/41617 Rajhrad, Pitrův most 41617-2
V rámci této stavby se bude provádět rekonstrukce historického klenbového Pitrova mostu, který bude vybaven novým příslušenstvím a železobetonovou deskou, jenž bude zesilovat nosnou konstrukci. Sanována bude spodní stavba, zejména přespárování opěr, podpěr a ledolamů. Nová konstrukce mostu přemostí stávající nosnou konstrukci a zároveň rozšíří vozovku na mostě. Součástí stavby bude demolice souběžné ocelové lávky, kterou nahradí předpjatý pás a železobetonový oblouk. „Jedná se o společnou veřejnou zakázku SÚS JMK a města Rajhrad, ve které se finančně pohybujeme kolem částky 30 milionů korun bez DPH. Větší část peněz, které se proinvestují ještě letos, půjdou z kasy SÚS JMK, popřípadě ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Druhá etapa stavebních prací, zdrojově z financí města Rajhrad, by měla být realizována v příštím roce,“ doplnil Crha.

Rekonstrukce silnice II. třídy od obce Zastávka po hranici kraje
Silnice je v tomto úseku aktuálně na hranici své životnosti, je zde hloubková koroze s výtluky, místně pak jen provizorně vyspravované úseky. Předmětem této stavební akce je celková rekonstrukce extravilánového úseku silnice II/395 od hranice kraje před obcí Ludvíkov po začátek obce Zbraslav, v celkové délce 3,493km.

Součástí stavby je rovněž rekonstrukce souvislého úseku silnice III/3951, a to od napojení na II/395 po křižovatku se silnicí III/3956 v obci Újezd u Rosic. Po této silnici bude vedena objízdná trasa při úplné uzavírce silnice II/395. V dané trase jsou obsaženy 2 extravilánové úseky, tj. mezi II/395 a obcí Stanoviště a mezi obcemi Stanoviště a Újezd u Rosic a dále celý intravilánový úsek průtahu silnice obcí Stanoviště a část průtahu obcí Újezd u Rosic (opět intravilán). Tyto intravilánové úseky obsahují rekonstrukci vozovky jen v šířce, která nebyla opravena při stavbě kanalizace. Délka rekonstruovaných úseků silnice III/3951 je celkem 2,825 km.

„Pro letošní rok se jedná o největší stavební akci v rámci našich silnic. Náklady předpokládáme na více než 96,5 milionu korun bez DPH. Pokud půjde vše podle plánu, tak ji chceme zahájit v dubnu a v plném provozu by silnice mohla být již od začátku prosince 2024,“ řekl Crha.

Zdroj: JMK, foto: Ingimage


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci