Umístění: Jižní Morava Školství Propojme školství s trhem práce

Propojme školství s trhem práce

Jiří Janda„Je potřeba co nejvíce propojit školství s trhem práce, podporovat výuku cizích jazyků či využít peníze z fondů EU,“ říká člen Rady JMK Mgr. Jiří Janda, který má na starosti oblast školství v Jihomoravském kraji.

Pane Jando, co právě řešíte?

Intenzívně se zabýváme vyhodnocováním priorit pro potřebu realizací investičních výdajů, rekonstrukcí v našich zařízeních, oprav a vylepšení stávajících stavů budov příspěvkových organizací a řešením havárií. S nastupující krizí a jejím vývojem je třeba řešit důsledky jejího dopadu do našeho rozpočtu a reagovat na měnící se podmínky. Nějaká zaváhání si nemůžeme dovolit.

Jaké jsou krajské priority v oblasti školství?

Musíme zabezpečit plnohodnotnou a funkční síť škol a školských zařízení, která bude nabízet moderní obory a reagovat na potřeby trhu práce. Zde je nutná spolupráce s úřady práce, Hospodářskou komorou a agenturami zabývajícími se trhem práce. Systém školství potřebuje nejenom prostředky do materiálního zabezpečení, ale pozornost si zaslouží i finanční hodnocení všech pracovníků. O podpoře talentovaných žáků není samozřejmě také pochyb.
S otevřením hranic přichází naprostá nezbytnost znalostí cizích jazyků, musíme podporovat neustálé zvyšování úrovně cizích jazyků a rozšířit vazby našich škol do zahraničí. V prioritách nesmíme ovšem zapomenout na příspěvkové organizace, jako jsou zájmové umělecké školy, centra volného času a domy dětí a mládeže.

Co Vás v práci čeká v nejbližší době?

Budeme se zabývat vzdělávací a ekonomickou optimalizací všech zařízení JMK, tedy racionalizací celého systému. Chceme dosáhnout co největší rovnováhy mezi absolventy našich škol a nabídkou na trhu práce za finančních podmínek, které budou odpovídat měnícím se podmínkám financování, navazujícím na vývoj finanční krize. Budeme podporovat smysluplné projekty, které do regionu přinášejí peníze z fondů EU a jiných možných zdrojů financování. Podpoříme projekty, které přinesou rozvoj nejenom našim příspěvkovým organizacím, ale zároveň budou i přínosem pro firmy v celém kraji.

Kolik peněz z krajského rozpočtu je pro oblasti školství vyčleněno na příští rok?

Na školy a školská zařízení zřizovaná Jihomoravským krajem bylo v rámci rozpočtu na rok 2009 na provozní výdaje vyčleněno 744,5 mil. Kč. Oproti loňskému roku je to částka o více než 20 mil. Kč vyšší, nicméně školy avizují rozpočtové problémy zejména s ohledem na nárůst cen energií.
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci