Umístění: Jižní Morava Školství Studenti třech gymnázií se zapojí do edukativního měření kvality ovzduší

Studenti třech gymnázií se zapojí do edukativního měření kvality ovzduší

Brno, 17. července 2023 - V září 2023 odstartuje měřicí akce, jejíž výsledky nám odpoví na otázku, co dýcháme ve třech městech na jižní Moravě – Znojmě, Židlochovicích a Vyškově. Kvalita ovzduší je jedním z nejvýznamnějších faktorů, které mají vliv na kvalitu života. Kromě průmyslu má na jeho znečistění velký podíl vytápění domácností a automobilová doprava.

kour z komina

 

Projekt má dva primární cíle, nejprve pomocí senzorické měřící sítě zmonitorovat vliv lokálních topenišť na kvalitu ovzduší a následně zapojit do monitorovací aktivity studenty vybraných gymnázií.

Společnost ENVItech Bohemia s.r.o., která více než 30 let poskytuje komplexní servis v oblasti monitoringu kvality ovzduší, připravila ve spolupráci s Jihomoravským krajem vzdělávací projekt pro vybraná gymnázia Jihomoravského kraje se zaměřením na edukaci studentů v oblasti znečištění ovzduší a jeho ochranu. Studenti se naučí, jak pracovat s daty, jak je správně analyzovat a interpretovat a navrhnou opatření ke zlepšení stavu ovzduší v jejich městě k projednání s jejich samosprávami.

V jakých lokalitách bude akce probíhat?
Do měřicí akce se zapojí tři gymnázia – ve Znojmě, Židlochovicích a Vyškově. Vybraná sídla tvoří pomyslnou JZ-SV osu Jihomoravského kraje. Znojmo a Vyškov jsou správními centry stejnojmenných okresů, Židlochovice jsou zástupcem okresu Brno-venkov. Kromě společnosti ENVItech Bohemia budou hlavními řešiteli projektu studenti 3. ročníků (septim) vybraných gymnázií.

„Přestože se v posledních letech podařilo podstatně zlepšit kvalitu ovzduší, patří toto téma stále k nejaktuálnějším problémům životního prostředí i s ohledem na nynější renesanci vytápění pevnými palivy. Projekt poskytne unikátní prostor pro zapojení studentů vybraných gymnázií, kteří budou aktivně zapojeni nejen do vlastního měření, ale i do návrhu konkrétních opatření ke zlepšení kvality ovzduší v jejich městě,“ uvedl náměstek hejtmana pro životní prostředí Lukáš Dubec.

V každém sídle bude v září 2023 vytipováno šest lokalit na území celého města tak, aby bylo možné udělat co nejucelenější analýzu vlivu lokálních topenišť na znečištění ovzduší.

Před zahájením měření se studenti zúčastní semináře vedeného odborným garantem Jáchymem Brzezinou, z ČHMÚ Brno, známým popularizátorem problematiky ochrany ovzduší. Projekt bude završen v dubnu 2024, a to jednak odbornou zprávou s detailní analýzou kvality ovzduší, dále pak seminárními či ročníkovými pracemi vybraných studentů, především pak ale konferencí, na níž se potkají řešitelé z vybraných škol a podělí se vzájemně o své poznatky a závěry z měření.

Jak budou měření probíhat?
Měřeny budou koncentrace aerosolových částic frakcí PM10, PM2.5 a PM1 a to v průběhu topné sezóny 2023/2024, očekávaný začátek měření je 1. října, měření bude oficiálně ukončeno 31. března. Měřící technikou bude referenční certifikovaná jednotka AQ Guard Smart 1000 od německé společnosti Palas a senzorické jednotky enviDUST a enviMET od společnosti ENVItech Bohemia s.r.o. V každém z vybraných měst bude referenční senzorická jednotka umístěna vždy v areálu školy, čtyři prachoměrné senzorické jednotky enviDUST v oblastech s předpokládaným významným vlivem lokálních topenišť, jedna jednotka enviDUST bude v pozaďové lokalitě v části města s očekávaným minimálním znečištěním.

Zdroj: JMK


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci