Umístění: Jižní Morava Školství Tišnov v roce 2013 investuje do školských zařízení i komunikací

Tišnov v roce 2013 investuje do školských zařízení i komunikací

skolni trida-prazdna250Tišnov, 9. července 2013 – Nadcházející konec první poloviny roku 2013 se vedení města rozhodlo využít k tomu, aby informovalo své občany i širokou veřejnost o probíhajících i plánovaných investičních akcích letošního roku. Ty nejvýznamnější už město zahájilo nebo zahájí v následujících týdnech a budou se týkat  především pozemních komunikací a školských zařízení.

 

Zatímco první polovina roku 2013 byla v Tišnově především ve znamení příprav na letošní investice (zpracování projektové dokumentace, výběr dodavatelů a uzavírání smluv), během příštích týdnů a měsíců se většina investičních akcí přesune do fáze realizace.

K nejvýznamnějším investicím, které se ještě letos dočkají svého zahájení, je dlouho očekávaná rekonstrukce Základní školy Smíškova, která po mnoha letech spojí dvě oddělená pracoviště školy. Předpokládané náklady stavební akce, která by měla být dokončena nejpozději v listopadu 2014, jsou 43 mil. Kč.

„Investice by měla obnášet nástavbu celé školy, to znamená všech tří pavilonů - předního i dvou bočních. Tak vznikne v nástavbě 12 nových tříd, což vyřeší přecházení z budovy na ulici Riegrova a zároveň zvýšená kapacita pokryje i nárůst počtu žáků,“ uvádí místostarosta města Marek Babák.

Rozsáhlé opravy čekají také dvě tišnovské mateřské školy – U Humpolky a Sluníčko, kde bude v letních měsících provedena realizace zateplení v předpokládaném rozsahu téměř cca 6,2 mil., na které se městu podařilo získat dotace ve výši 3, 16 mil.Kč. Nové zateplení čeká také Centrum sociálních služeb. Stavební akce, kterou z jedné třetiny pokryje dotace ve výši 12 mil. Kč, bude zahájena letos v srpnu a potrvá do října 2014.

Další z letošních větších investic je také rekonstrukce ulic Jiráskova a Družstevní. Do konce roku zde bude provedena rekonstrukce veřejného osvětlení, vodovodu a kanalizace, v celkovém rozsahu téměř 10 mil.Kč. Drobné stavební úpravy čekají rovněž ulici Nerudova (odstranění vad
a nedodělků), ulici Riegrova (nové přechody) a náměstí Míru (nové přechody, rekonstrukce). V uplynulých dnech už také začaly úpravy na ulici Brněnská. Práce, které upraví ulici pro jednosměrný provoz a zároveň zvýší kapacitu parkovacích stání, by měly být dokončeny v červenci.

V těchto dnech už byly v Tišnově zahájeny také některé z finančně méně nákladných akcí rozpočtu jako je I.etapa rekonstrukce koupaliště (osázení nové vpusti včetně potrubí a šoupěte u výpusti), revitalizace areálu letního kina (rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení) a také I.etapa Parku Pod Kostelem (statické zajištění zdi starého kostela).  

Zastupitelstvu města se na rok 2013 podařilo prosadit významné a dlouho projednávané investiční akce. Z celkových 190 milionů, se kterými město v letošním rozpočtu hospodaří, připadá na investice téměř 70 milionů korun, tedy téměř dvojnásobek loňské částky. Starosta Jan Schneider k této sumě uvádí: „V minulosti se v Tišnově investovalo omezeně a pouze do některých oblastí, v důsledku čehož je město poměrně dost zanedbané. Ty investice prostě musí být a musíme si zvyknout na to, že se bude šetřit na běžných výdajích a o to víc se bude investovat do rozvoje města.“  Na část akcí ,a to zejména na ty spojené s dotacemi (zateplení MŠ a CSS) a na rekonstrukci ZŠ Smíškova, se vedení Tišnova rozhodlo využít úvěr, který se městu podařilo získat za velmi výhodných podmínek.

(red)


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci