Umístění: Jižní Morava Zdravotnictví Brněnským osteoartritikům se otevřela nová šance k léčbě

Brněnským osteoartritikům se otevřela nová šance k léčbě

kost artritidaBrno, 20. ledna 2014 - Osteoartróza je ve svých počátcích často podceňovaným onemocněním, které má ale velký vliv na kvalitu života v pozdějším věku, kdy se již začínají objevovat těžší formy tohoto onemocnění. Pokud se někomu nedostává plnohodnotné léčby má ještě jednu možnost - klinické studie.

Až tři čtvrtiny všech nemocných s pohybovými potížemi u praktických lékařů představují pacienti s osteoartrózou. Tomuto chronickému onemocnění se v nějaké formě ve stáří nevyhne téměř nikdo. Léčba se přitom ve většině případů omezuje jen na tišení bolesti, respektive příznaků, které poškození chrupavky vyvolávají a minimalizaci omezení v rozsahu pohybu. V pokročilých stádiích je kromě tlumení bolesti doporučována zejména aloplastika, tedy náhrada kloubu endoprotézou. Obecně se dá říct, že léčba, která pouze netiší bolest je pro pacienta finančně nákladná a dosahuje několika tisíc korun měsíčně.

Nejúčinnější „léčbou“ osteartrózy je stále její prevence, která spočívá v cíleném odlehčování kloubů – tedy, udržování rozumné tělesné hmotnosti, chůzi s oporou nebo využívání ortéz a bandáží. Velmi důležitá jsou rovněž pravidelná cvičení vedoucí k udržení hybnosti kloubů a posílení svalstva. Přiměřené zatěžování prospívá kloubům mnohem více, než když zahálejí.

Nejen pro zájemce z okolí Brna
Lidem s osteoartrózou se ale právě teď otevřela další možnost, jak se dostat k nadějné léčbě založené na zcela nové účinné látce, od které se očekává, že bude stimulovat růst chrupavky. V brněnském centru CCBR totiž zahájili studii věnovanou právě osteoartróze.  Účastník klinické studie tak bezplatně získá nejen to, že se mu po čtyři roky v rámci klinické studie bude někdo odborně věnovat, ale také vyhlídku na zlepšení svého stavu.  Neboť na rozdíl od běžné tlumící léčby je zde logický předpoklad, že rostoucí chrupavka bude lépe klouzat, a tím pádem bude kloub méně bolet. Informace o zapojení do klinické studie v CCBR Brno zájemci naleznou v kontaktech na stránkách centra (ccbrno.cz) nebo u svého lékaře.

Dle hlavní koordinátorky klinických studií Dagmar Hrubé z brněnského centra CCBR, které se klinickým studiím dlouhodobě věnuje, je největším přínosem pro účastníky klinických studií zejména fakt, že mohou bezplatně dosáhnout na moderní a mnohdy poměrně drahou léčbu, kterou by si jinak nemohli dovolit nebo by jim ji nikdo nepředepsal. Vzhledem k povaze klinických studií jsou všichni její účastníci pod častým a pečlivých dohledem lékařů, což je další benefit, který si účastníci studií pochvalují.