Umístění: Jižní Morava Zdravotnictví Do krajských zdravotnických zařízení míří navíc 50 milionů na provoz

Do krajských zdravotnických zařízení míří navíc 50 milionů na provoz

operace doktor chirurg salBrno, 12. srpna 2019 - V zájmu zachování bezproblémové činnosti, plynulého provozu a zajištění kvalitní péče na maximální úrovni schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje navýšení příspěvku na provoz ve výši 50 milionů korun pro devět krajských příspěvkových organizací v oblasti zdravotnictví. „Stejně jako v předcházejících letech, tak i letos došlo k opětovnému navýšení platových tarifů a zvláštních příplatků zejména zdravotnických pracovníků v souvislosti se změnou legislativy. Příspěvkové organizace v oblasti zdravotnictví, které nemají uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami, nejsou schopny na toto opětovné navýšení reagovat dostatečným navýšením svých výnosů,“ uvedl krajský radní Milan Vojta.

„Opakovaně musely čerpat rezervy z fondů, což může mít dopad na rozsah a kvalitu poskytované péče. Další příspěvkové organizace se nově začaly potýkat s tíživou finanční situací, a s tím i související zhoršenou platební neschopností. Příčinou je podfinancování úhrad od zdravotních pojišťoven, které trvá již z minulých let. Cash flow organizací se dále zhoršil i vlivem nárůstu mzdových nákladů, které nebyly kompenzovány zvýšenými příjmy od zdravotních pojišťoven. V současné době tak organizace vyčerpaly veškeré rezervy a možnosti snížení nákladů a zvýšení jejich výnosů. Proto jsme se rozhodli k navýšení příspěvku na provoz pro tato zařízení,“ uvedl dodal radní Vojta.


Konkrétně se jedná o stanovení příspěvku na provoz bez účelového určení pro Nemocnici Hustopeče, p.o., ve výši 4,2 milionu korun, Kruh Znojmo – centrum zdravotních služeb pro děti, p.o., ve výši 1,7 milionu korun, Krůček Kyjov – centrum zdravotních služeb pro děti, p.o., ve výši 1,1 milionu korun, Nemocnici Tišnov, p.o., ve výši 3 milionů korun, LILA Domov pro postižené děti Otnice, p.o., ve výši 1 milionu korun, Nemocnice Kyjov, p.o., ve výši 12 milionů korun, Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje, p.o, ve výši 11,5 milionu korun, Nemocnici Břeclav, p.o., ve výši 10 milionů korun a pro Nemocnici Ivančice , p.o., ve výši 5,5 milionu korun.

Zdroj: JMK