Umístění: Jižní Morava Zdravotnictví Do sociálních služeb na jižní Moravě míří přes 100 milionů korun

Do sociálních služeb na jižní Moravě míří přes 100 milionů korun

socialni sluzby jmkBrno, 25. září 2018 – Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na svém posledním zasedání 20. září schválilo dofinancování sociálních služeb ve výši bezmála 101 milionů korun. Službám poskytovaným neziskovými organizacemi a poskytovatelům z řad obcí nebo jejich příspěvkových organizací je určeno dofinancování ve výši 75,2 milionu korun, zbývající částka 25,8 milionu korun směřuje do příspěvkových organizací kraje. Dofinancování bylo určeno všem sociálním službám, které nezískaly finanční podporu na krytí nákladů svých základních činností ve výši požadavku či optimální finanční podpory.

„Plníme náš střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v kraji a podporujeme rozvoj zejména terénních služeb, které umožní seniorům zůstat co nejdéle v domácím prostředí,“ řekl náměstek hejtmana Marek Šlapal.

Zvýšena byla hodnota finanční podpory na pracovníka pečovatelské služby poskytované nejméně 12 hodin denně a osobní asistence na 41 000 korun. Zároveň je u služeb sociální péče v terénní a ambulantní formě nově zohledněna výše výnosů z úhrad od klientů v rozsahu pouze 80 % fondu pracovní doby pracovníka v přímé péči a také byly podpořeny malokapacitní pobytové služby. Nakonec byly prostředky rozděleny mezi sociální služby dle počtu úvazků v přímé péči uvedené v Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v Jihomoravském kraji na dobu kalendářního roku 2018, které nejsou dofinancovány do jejich požadavku.


SECURITY 2020