Umístění: Jižní Morava Zdravotnictví Jihomoravský kraj má koncepci paliativní péče na příští čtyři roky

Jihomoravský kraj má koncepci paliativní péče na příští čtyři roky

Brno, 21. února 2021 - Vybudování sítě poskytovatelů paliativní péče, možnost volby prostředí pro život s nevyléčitelnou chorobou i závěr života, dostupnost sociální a psychologické podpory pro rodiny a blízké nebo vznik funkce krajského koordinátora rozvoje paliativní péče - to jsou jen některé z cílů, které si před sebe klade koncepce rozvoje paliativní péče v Jihomoravském kraji. Koncepční materiál na roky 2022 až 2025 schválili zastupitelé kraje na svém zasedání 17. února 2022.

doktor nemocnice luzko

 

„To, jaké jsou hodnoty společnosti, ve které žijeme, poznáme podle toho, jak se chováme k těm nejzranitelnějším. I to je důvod, proč Jihomoravský kraj potřebuje kvalitní koncepci rozvoje paliativní péče. Je naší povinností co nejlépe zvládat specifické potřeby lidí, kteří z tohoto světa odcházejí – a to nejen ty fyzické, ale i psychické a duchovní. A jsou zde i potřeby jejich nejbližších a všech, kteří o ně pečují. Jednou ze součástí kvalitní péče v této oblasti je i domácí hospicová péče, na její podporu schválil kraj nedávno 14,5 milionu korun. Každý lidský život si zaslouží úctu a nic na tom nemění skutečnost, že se chýlí k závěru,“ uvedl ke vzniku koncepce hejtman Jan Grolich.

Jak uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Jiří Kasala, Koncepce rozvoje paliativní péče v Jihomoravském kraji je zpracována tak, aby se paliativní péče stala nedílnou součástí jihomoravského zdravotnictví. „Jihomoravský kraj s ohledem na demografický vývoj počítá s tím, že potřeba paliativní péče bude v následujících desetiletích narůstat. Proto je důležité mít plán pro rozvoj této důležité služby na pomezí zdravotní a sociální péče pro zajištění důstojného závěru života lidí s neléčitelným, život ohrožujícím onemocněním,“ dodal Jiří Kasala.

Začlenění paliativní péče do systému zdravotních a sociálních služeb je nezbytnou podmínkou k efektivnímu nastavení péče o nevyléčitelně nemocné - jak z hlediska kvality života nemocných, jejich blízkých a kvality péče, tak i z ekonomického pohledu. „Chceme lidem umožnit, aby mohli poslední dny života strávit doma, ve svém prostředí, které je jim nejmilejší a je pro ně také psychosociálně nejvhodnější. Proto klademe důraz jak na podporu paliativní péče v domácím prostředí, tak i na podporu paliativní péče v pobytových zařízeních sociálních služeb. S tím souvisí vzdělávání a podpora pro personál i pro neformálně pečující rodiny, které dochovávají své příbuzné doma,“ uvedla radní pro sociální a rodinnou politiku /pro oblast sociální a rodinné politiky Jana Leitnerová. Jak následně doplnila, narůstající význam má i terénní hospicová péče. V koncepci je tak myšleno například i na mobilní hospice, které jezdí do domácností umírajících.

Zdroj: JMK


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci