Umístění: Jižní Morava Zdravotnictví Jihomoravský kraj má nový střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Jihomoravský kraj má nový střednědobý plán rozvoje sociálních služeb

Brno, 21. června 2023 - Na svém posledním jednání schválili jihomoravští radní v pořadí již šestý Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji. V období 2024–2026 bude kraj pokračovat ve svém dlouhodobém záměru, kterým je podpora terénních a ambulantních služeb.

senior ruka pomoc

 

„Jde o služby, které jsou poskytovány v přirozeném prostředí občanů a umožňují jim žít se svými blízkými, rodinami a v komunitě. Nejde o nový trend, Jihomoravský kraj je regionem, kde péče o rodinu a blízké je pro mnoho lidí přirozená a kraj na tuto skutečnost reaguje. Kraj jako správce této sítě musí při plánování sociálních služeb myslet jak na to, aby služby byly efektivně a udržitelně financované, tak i zároveň na podporu a rozvoj klíčových služeb, které reagují na to, co občané kraje opravdu potřebují,“ komentuje Jana Leitnerová, radní pro sociální a rodinnou politiku.

Kraj i nadále bude pokračovat v procesu transformace a deinstitucionalizace péče o osoby se zdravotním postižením, který potvrzuje, že lidé s postižením mohou žít v běžných domech a více samostatně. „Plánujeme také podporovat služby pro osoby s chováním náročným na péči, kteří potřebují vysoce individuální přístup, ale i pro děti, dospívající a dospělé občany se zkušeností s duševním onemocněním. I v tomto tématu klademe důraz na terénní komunitní a ambulantní služby v návaznosti na transformaci psychiatrických nemocnic,“ přibližuje Leitnerová a dodává: „Snahou kraje je pružná síť dostupné podpory a pomoci občanům kraje, kteří jsou nějak znevýhodněni či ohroženi, ať už kvůli věku, postižení nebo sociální situaci.“

Střednědobý plán rozvoje sociální služeb je klíčový strategický dokument Jihomoravského kraje určující základní principy a pravidla pro oblast plánování rozvoje sociálních služeb a dalších procesů, které na poskytování sociálních služeb přímo navazují. V současné době je v krajské síti sociálních služeb zařazeno více než 400 sociálních služeb poskytovaných více než 120 poskytovateli sociálních služeb.

Zdroj: JMK


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci