Umístění: Jižní Morava Zdravotnictví Letovická nemocnice otevřela nové oddělení pobytových sociálních služeb

Letovická nemocnice otevřela nové oddělení pobytových sociálních služeb

Letovice, 14. ledna 2020 – Celkem deseti novými lůžky, které budou sloužit k pobytovým sociálním službám, disponuje od nynějška krajem zřizovaná Nemocnice Letovice. V zrekonstruovaném křídle E nemocnice nové oddělení slavnostně otevřeli 9. ledna představitelé kraje v čele s hejtmanem Bohumilem Šimkem. „Jedná se o další zlepšení podmínek pro pacienty jedné z nemocnic zřizovaných krajem. Velmi oceňuji, že toto rozsahem nejmenší krajské zdravotnické zařízení se snaží postupnými investicemi neustále budovat kvalitní, bezpečné, dobře vybavené a vlídné prostředí pro pacienty i zaměstnance,“ uvedl hejtman Bohumil Šimek.

nemocnice doktor letovice

 

„Rekonstrukce prostor letovické nemocnice, která je nejstarším podobným zařízením na jihu Moravy, přišla na 8,7 milionu korun, přičemž Jihomoravský kraj přispěl částkou 7,6 milionu,“ dodal radní Milan Vojta.

Jak k vybudování nového oddělení konstatoval náměstek hejtmana Marek Šlapal, pobytové sociální služby přispějí ke zkvalitnění péče především zejména o starší spoluobčany. „Poslouží především seniorům, kteří nemohou pobývat ve vlastním domácím prostředí, byla u nich ukončena nutní zdravotní péče, ale z kapacitních důvodů je nelze umístit ve stávajících pobytových sociálních zařízeních,“ konstatoval náměstek Šlapal.

Nemocnice Letovice je památkově chráněným objektem, jedná se bývalý klášter řádu Milosrdných bratří z konce 18. století. Od roku 1999 probíhá především v areálu hlavní budovy nemocnice nutná rekonstrukce zařízení po jednotlivých etapách. V roce 2019 se v nemocnici uskutečnily další nutné investiční akce pro zlepšení bezpečnosti a komfortu pacientů i personálu. Od května do července došlo k výměně výtahu z prostředků zřizovatele v celkové výši 3,2 milionu korun, který splňuje požadavky na evakuační výtah. Od července do září byla provedena modernizace a rozšíření EPS (elektrické požární signalizace) v celé budově nemocnice, opět z prostředků zřizovatele ve výši 750 000 korun. Pro bezpečnou evakuaci pacientů a zaměstnanců v případě mimořádných událostí byly vybudovány v listopadu až prosinci chráněné únikové cesty za 2,7 milionu korun, z toho 2,45 milionu činil příspěvek zřizovatele.

Ředitelka nemocnice Drahoslava Královcová ocenila přístup zřizovatele k postupné modernizaci tohoto krajského zdravotnického zařízení. „Nejdůležitějším počinem byla rekonstrukce prostor uvolněných v roce 2017 odchodem řádu Milosrdných bratří. V několika měsících se zde pak podařilo vybudovat nové oddělení E nemocnice, kde budou pobytové sociální služby poskytovány. I tato investiční akce byla výrazně finančně podpořena ze strany zřizovatele,“ uvedla ředitelka Nemocnice Letovice Drahoslava Královcová.

V současnosti toto krajské zdravotnické zařízení poskytuje následnou péči na 120 lůžkách a má více než 100 zaměstnanců.

 


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci