Inzerce
Umístění: Jižní Morava Zdravotnictví Slavnostní předání nové výjezdové základny v Hustopečích

Slavnostní předání nové výjezdové základny v Hustopečích

vyjezdova zakladna 2038Hustopeče, 18. září 2020 - Novou budovu výjezdové základny převzali v pátek 18. září 2020 od představitelů Jihomoravského kraje pracovníci Zdravotnické záchranné služby JMK (ZZS JMK) v Hustopečích. Moderní stavba zde byla vybudována za 16 měsíců.

Podle hejtmana Bohumila Šimka bylo využívání původní základny pro záchranáře značně limitující. „Základna se nacházela v prostorách bývalé kotelny, které například neumožňovaly temperovat vozidla. Také další užívané prostory včetně šaten byly nevyhovující a značně komplikovaly život a plnění náročných úloh záchranářů,“ uvedl hejtman Šimek. „Investiční akce byla hrazena z úvěru Evropské investiční banky (EIB), vyžádala si celkové náklady ve výši 48 milionů korun – například včetně technického dozoru stavby, projektové dokumentace, autorského dozoru. Samotná stavba objektu vyšla na 44 miliony korun,“ doplnil jeho náměstek pro oblast investic Petr Hýbler.

Realizací projektu jsou tak zabezpečeny odpovídající pracovní podmínky pro výjezdovou skupinu v Hustopečích. „Výrazné zlepšení pracovního prostředí a zázemí zdejších záchranářů vytváří podmínky pro další zkvalitňování poskytování zdravotnické pomoci lidem v tísni. Současně přináší i ekonomické úspory, dosažené nižšími náklady na provoz základny. V konečném důsledku jsme dosáhli i nové, vyšší úrovně zabezpečení této základní složky Integrovaného záchranného systému Jihomoravského kraje (IZS JMK) k řešení mimořádných událostí v okolním regionu,“ konstatoval krajský radní pro oblast zdravotnictví Milan Vojta.

Dnes slavnostně převzali nově vybudovanou základnu v Hustopečích záchranáři. „Původně se plánovala rekonstrukce staré základny. Při průzkumných pracích však bylo zjištěno, že objekt kotelny není ze stavebně technického hlediska ve stavu, který by efektivní rekonstrukci umožnil, a že mnohem ekonomičtější bude výstavba nového objektu. Ten dnes s radostí přebíráme z rukou zhotovitele. Velký dík patří nejen jemu, ale především našemu zřizovateli, Jihomoravskému kraji,“ říká ředitelka jihomoravské záchranky Hana Albrechtová.

Dodavatelem stavby je STAVEBNÍ FIRMA PLUS s.r.o. se sídlem v Hodoníně, zpracovatelem projektové dokumentace pak brněnská společnost ATELIER 2002 s.r.o. Zastavěná plocha je celkem 290 m2, užitná plocha pak 540 m2. Provoz základny bude obstarávat celkem 15 zaměstnanců: 5 lékařů a 10 záchranářů. V denní i noční směně se i nadále prozatím počítá s jednou lékařskou posádkou. Kapacita základny je však navržena tak, aby v případě potřeby poskytla v budoucnosti zázemí i pro dvě výjezdové skupiny.


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci