Umístění: Jižní Morava

Připravte se na novinky v dopravě

Novinky v dopravěOd 14. prosince 2008 dojde k pravidelné celostátní změně jízdních řádů. Aby na sebe spoje lépe navazovaly, je nutné změnit i jízdní řády většiny linek IDS JMK. Úpravy se dotknou vlaků, regionálních autobusů i městských doprav v Brně a dalších městech Jihomoravského kraje. Navíc dojde i k rozšíření IDS JMK o 124 obcí ležících na Hodonínsku a Břeclavsku.

Kraj opraví silnice za peníze z EU

Kraj opraví silnice za peníze z EUSpráva a údržba silnic Jihomoravského kraje obdržela v těchto dnech první platbu z fondů EU v rámci programu ROP 2007 – 2013 oblast podpory 1.1. Rozvoj dopravní infrastruktury. Jedná se o dotaci na stavbu přeložky silnice v obci Lednice, která byla dokončena v květnu 2008. Celková výše dotace,   kterou poukázal Úřad regionální rady NUTS 2. Jihovýchod je  ve výši 73 782 tis.Kč a tato částka představuje 92,2 %.

Zchátralé budovy a komplexy se zase vrátí do života

brownfieldZruinované areály na jižní Moravě se budou rekonstruovat z fondů EU. Do kraje by se tak mělo dostat několik desítek miliard korun.
V Jihomoravském kraji se v současnosti nachází až 1.300 brownfieldů, tedy nevyužívaných a zanedbaných budov či průmyslových areálů nebo opuštěných zemědělských družstev. Na možnost jejich budoucího využití vypracoval Jihomoravský kraj spolu s agenturou CzechInvest obsáhlou studii. Ta ukázala, že využitelnost pro zemědělské projekty je minimální, zato přes polovinu opuštěných území se dá využít průmyslově...

Znojemské centrum bude v novém hávu

Horni náměstí ZnojmoV severní části historického centra Znojma se začalo s opravami. Na Horním náměstí se již odstraňuje stará dlažba a asfalt, zmizí z něj obrubníky a celá jeho plocha bude rozdělena jen opticky různými typy nové žulové dlažby. Betonová kašna, která vévodila středu náměstí, půjde také pryč, parkovací zóna se přesune do jiné části města. Podobnou rekonstrukcí povrchu projde i znojemské Václavské náměstí a přilehlé ulice. Během ní budou opraveny těmito místy vedené vodovody a kanalizace. Znojmo se zkrátka dává do gala. Horní náměstí by mělo výrazně změnit svou tvář ještě před Vánocemi, na Václavském se začne pracovat po Novém roce.
Všechny tyto rozsáhlé přestavby s sebou nesou i dopravní omezení.

Nemocnici Milosrdných bratří trápí nedostatek instrumentářek

NMBBrněnskou Nemocnici Milosrdných bratří (NMB) trápí v poslední době akutní nedostatek instrumentářek pro centrální operační sály. „Nedostatek instrumentářek negativně ovlivňuje činnost operačních sálů a současně je tento personál výrazně přetížen,“ uvedl vedoucí lékař centrálních operačních sálů NMB MUDr. Václav Vraspír, Ph. D.
Operační programy na těchto čtyřech moderních operačních sálech je proto nutné opakovaně upravovat, aby mohly být provedeny všechny plánované výkony. Zatím se daří s pomocí všech, kteří se na provozu účastní optimalizovat chod sálů tak, aby nedocházelo k prodlužování čekacích lhůt na jednotlivé operace.

Nejlepší eko-diplomky o životním prostředí jižní Moravy

eko-diplomkaDne 11. listopadu předal hejtman Jihomoravského kraje Stanislav Juránek ceny autorům šesti nejlepších studentských prací. VI. ročník soutěže diplomových či bakalářských prací tematicky zaměřených na životní prostředí jižní Moravy tím skončil. Vítězové dostali finanční odměnu ve výši 10, 5 a 3 tisíce korun.
Jihomoravský kraj podporuje projekty zaměřené na životní prostředí jižní Moravy. Jedním z nich je i soutěž pro vysokoškolské studenty, kteří své bakalářské nebo diplomové práce zpracovávají na ekologické téma v našem regionu. Záměrem soutěže je, aby vysoké školy spolupracovaly se státní správou a zjištěné vědecké poznatky se mohly lépe uplatnit v praxi...

Pálava turisticky populární

PálavaJestli jste se v minulém roce prošli po hřebeni Pavlovských vrchů, byli jste snímáni. Ale nebojte se, nešlo o žádnou špionážní akci. To jen ochranáři ze Správy CHKO Pálava měřili návštěvnost této oblasti. A dobrali se fascinujícího výsledku: na Pavlovské kopce ročně zavítá až 82 tisíc turistů!

Pryč se zbytečnou administrativou

Elektronické podání dokumentů na Živnostenský úřadOd 1. října tohoto roku mohou podnikatelské subjekty zaslat dokumenty na Živnostenský úřad prostřednictvím elektronického podání. Lze takto podat např. ohlášení živnosti, žádost o koncesi či oznámení změny. Ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) mohou elektronická podání odesílat do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Podání musí být podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele. Aplikace včetně instalace, obsluhy a využití této nové služby je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz. Možnost elektronického podání JRF je dalším krokem ke snížení administrativní zátěže podnikatelů a ke zjednodušení jejich styku s živnostenskými úřady.

 

Rakušané se budou jezdit léčit do Znojma

Lineární urychlovač pro léčbu nádorových onemocněníV Nemocnici Znojmo byl 13. října zahájen provoz nového oddělení radiační onkologie a lineárního urychlovače pro léčbu nádorových onemocnění. Do realizace onkologického oddělení investoval Jihomoravský kraj 240 milionů korun. Lékařskou péči bude poskytovat nejen obyvatelům regionu, ale v budoucnu by se zde měli léčit i obyvatelé Dolního Rakouska.

Brněnští lékaři jsou světoví

Mezinárodní centrum klinického výzkumu BrnoFakultní nemocnice u svaté Anny otevře jako první na světě mezinárodní centrum pro lékařský výzkum. Bude se zabývat nejen výzkumem a vývojem nových lékařských metod, zároveň se stane také špičkovým pracovištěm na léčbu srdečních, cévních a nervových poruch. Tři budovy Mezinárodního centra klinického výzkumu Brno (ICRC) vyrostou v samém centru města během dvou let. Základní kámen byl položen 7. října.

Strana 542 z 546