Umístění: Sport Ostatní sporty V Újezdě u Brna začíná stavba multifunkční sportovní haly

V Újezdě u Brna začíná stavba multifunkční sportovní haly

Brno, 22. března 2022 – Stavba multifunkční sportovní haly je v Újezdě u Brna připravována již více než dva roky. Potřeba této stavby vznikla zejména na základě požadavku místních sportovců, a to především oddílu házené při Tělovýchovné jednotě Sokol, která je v místě tradičním sportem a v roce 2019 zaznamenala významné sportovní úspěchy.

multifunkcni hala ujezd u brna

 

Objekt je navržený jako dvoupodlažní s vnitřním komunikačním koridorem z chodeb a dvojicí schodišť. Hlavní provoz haly je řešen z centrální chodby s recepcí a schodištěm do druhého nadzemního podlaží. Sportující budou vstupovat skrze špinavou chodbu do jednotlivých šaten, v nichž je umístěno hygienické zázemí s WC a sprchou a poté již skrze čistou chodbu přímo do prostoru herní plochy. Podlaha herní plochy bude mít umělý povrch. Diváci budou moci v případě sportovních akcí vstupovat kromě hlavního vstupu také dvojicí bočních vstupů v prostoru baru v prvním nadzemním podlaží.

Diváci budou mít možnost konzumace ve vnitřních prostorách baru a v krytých venkovních prostorách terasy. Tribuna pro diváky je po celé délce hřiště a má kapacitu 150 osob. V druhém nadzemním podlaží se nachází menší cvičební sál a dále klubovny pro místní spolky. V levé části objektu je navržena posilovna včetně šatny dělené na muže a ženy s vlastním hygienickým zázemím a úklidovou komorou.

Objekt je řešen jako bezbariérový, komunikační prostory jsou bez terénních nerovností a přístup do druhého nadzemního podlaží je zajištěn výtahem.

„Z rozhovorů s místními sportovci, ale i občany, kteří si rádi ve volném čase zasportují, vím, že se na krásné prostory nové haly těší. Osobně věřím, že poté budou výsledky místních sportovců ještě lepší a že nová sportovní hala přiláká ke sportování všechny generace místních občanů,“ uvedla starostka města Marie Kozáková.

Multifunkční sportovní hala je situována do prostoru bývalého koupaliště. Do budoucna je počítáno s vybudováním venkovních sportovních ploch, například kurtů, proto je součástí sportovní haly také zázemí pro venkovní sporty tvořené dvojicí šaten samostatně pro muže a ženy.

Stavba Multifunkční sportovní haly si vyžádá náklady ve výši 85 mil. Kč bez DPH. V současné době je MMR akceptována žádost o dotaci ve výši 30 mil. Kč. Z důvodu rozpočtového provizoria nebylo doposud vydáno rozhodnutí o přiznání dotace. Zhotovitelem stavby bude firma Prostavby,a.s., která v rámci výběrového řízení podala ekonomicky nejvýhodnější nabídku.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci