Aktualizováno: Tuesday, 17. October 00:00

Umístění: Kultura Ostatni Slavkov slaví 600 let od doby, kdy získal vlastní městský znak

Slavkov slaví 600 let od doby, kdy získal vlastní městský znak

slavkov u brna 600 let vyroci znaku privilegiumSlavkov u Brna, 29. března 2016 - Unikátní faksimile nejstaršího dochovaného znaku v Českých zemích, nové detailní modely proměn zámku nebo restaurovaný obraz bohyně Nemesis se slavkovským znakem. Nejen to jsou lákadla výstavy Slavkov – 600 let znakového privilegia, která představí Slavkov u Brna jako město s výjimečnou historií.

Výstava začala ve čtvrtek 24. března a bude trvat téměř půl roku – do 25. září. Unikátní předměty, dokumenty a modely si můžou návštěvníci prohlédnout v OK Galerii v druhém patře Zámku Slavkov – Austerlitz.

Na výstavě bude prezentováno několik středověkých pergamenových listin týkajících se města Slavkova u Brna. První a nejvzácnější z nich bude listina krále Václava IV. z roku 1416, ve které uděluje městu znakové privilegium. Jedná se o nejstarší dochované znakové privilegium pro města v českých zemích.

Kromě tohoto vzácného dokumentu zde budou vystaveny také vybrané listiny vztahující se k dalším privilegiím uděleným městu v průběhu dějin. Kvůli cennosti těchto listin a potřebě jejich ochrany budou v průběhu výstavy originály nahrazeny věrnými faksimilemi. Ty vyhotovil Moravský zemský archiv, který je partnerem výstavy.

Dalším lákadlem výstavy se stanou modely slavkovské komendy Řádu německých rytířů a renesančního zámku ve Slavkově. Návštěvníci tyto rekonstrukce nedochovaných objektů mohou spatřit vůbec poprvé. Byly vyhotoveny moderní technologií na 3D tiskárně v Brně.

Návštěvníci se mohou těšit také na restaurovaný obraz bohyně Nemesis se slavkovským znakem. Tento památný znak naleznou na dalších sbírkových předmětech - ostění dveří z radnice či malbě Hodinové brány. Pozornost bude věnována rovněž slavkovským cechům a bude možno si prohlédnout cechovní truhlice, pečetidla a dokumenty.


Šalina - řádková inzerce