Umístění: Jižní Morava Ekonomika Slavkov u Brna připravuje na rozvojových plochách stavební uzávěru a změnu územního plánu

Slavkov u Brna připravuje na rozvojových plochách stavební uzávěru a změnu územního plánu

Slavkov, 24. května 2022 – Lokalita, které se stavební uzávěra dotýká, je nejrozsáhlejší a nejvýznamnější rozvojovou plochou ve Slavkově u Brna. Nachází se v severovýchodní části města. Dle platného územního plánu z roku 2013 by zde mohlo vzniknout bydlení pro tři až čtyři tisíce lidí. Území je nepřipravené po stránce technické a urbanistické. Podstatné je i to, že městu již dnes chybí základní občanská vybavenost.

slavkov u brna stavebni uzaver

 

„Je důležité nejdříve doplnit to, co nám chybí. Město potřebuje čas, aby se nadechlo. Základní školy jsou na hraně své kapacity. Spolu s okolními obcemi připravujeme výstavbu svazkové školy. Potřebujeme navýšit i kapacitu mateřské školy. Projekty připravujeme, jen si musíme počkat na vhodné dotační tituly. Ze svého tyto stavby město neutáhne. I tak to bude pár let trvat, než základní občanskou vybavenost doplníme.“ uvedla místostarostka města Ing. Marie Jedličková za KDU-ČSL).

„Kromě toho potřebujeme i nový hřbitov, bylo by vhodné revitalizovat a rozšířit Společenské centrum Bonaparte, chybí nám prostory pro odlehčovací službu. Prostory vyčleněné pro Základní uměleckou školu jsou malé, dnes již nevyhovují poptávce po tomto vzdělání. I Dům dětí a mládeže by potřeboval více místa“ pokračovala místostarostka ve vysvětlování.

Konkrétní zadání změny územního plánu bude vycházet z připravovaného dokumentu „Koncepce rozvoje města“, který je nyní konzultován v šestičlenné pracovní skupině architektů a znalců poměrů města, která byla za tímto účelem vytvořena.

„Musíme respektovat i ohrožení, která plynou ze změny klimatu – sucho, vlny horka a přívalové deště. Cílem vedení města je příprava projektů, které pomohou zlepšit podmínky pro život, např. suchý poldr nedaleko sídliště Zlatá Hora nebo výsadba biokoridorů na katastru města. Ve spolupráci odborníků i aktivních občanů vznikl dokument Adaptační strategie na klimatickou změnu, který obsahuje kromě teoretické části i návrhy projektů pro udržitelné životní prostředí ve městě. “ doplňuje Ing. Hynek Charvat – člen Rady města pro životní prostředí (za KDU-ČSL).

Změna územního plánu, do níž je stavební uzávěra začleněna, bude reflektovat problémy, potřeby a možnosti celého města. Měla by reagovat i na současnou dopravní situaci a na obavy občanů ze skokového navýšení počtu obyvatel. Problémem je, že stávající územní plán nestanovuje prakticky žádné podrobné regulativy, které by omezily rozsah zástavby a stanovily její pravidla. V důsledku toho je území ohroženo živelnou a nekontrolovanou zástavbou, která může podstatně ohrozit další fungování veřejné infrastruktury ve městě.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci