Umístění: Jižní Morava Politika Schváleno: Znojmo má strategický plán do roku 2030

Schváleno: Znojmo má strategický plán do roku 2030

Znojmo, 30. září 2023 - Znojmo má nový základní rozvojový dokument, který stanovuje priority Znojma na nadcházející období. Strategický plán rozvoje města 2024 - 2030 schválili zastupitelé na svém zářijovém zasedání. Strategický plán na jedné straně pojmenovává silné a slabé stránky Znojma a i na základě těch vytyčuje základní ideové vize seskupené do 5 zastřešujících pilířů: strategické řízení, participace a majetek města; urbanismus, územní rozvoj a životní prostředí; doprava a infrastruktura; sociální oblast, bezpečnost, vzdělávání a zaměstnanost; kultura, sport, volnočasové aktivity a cestovní ruch.

znojmo strategicky plan mesta

 

„Strategický plán popisuje cestu, která povede k řešení dlouhodobých rozvojových potřeb města. Zároveň vytyčuje cíle, opatření a konkrétní projekty, které chce město do roku 2030 realizovat. Udává celkové směřování města Znojma, kde kromě řešení tradičních problémů, jako jsou dopravní dostupnost, pracovní příležitosti nebo bydlení, nastiňuje i vypořádání se s novými výzvami v podobě energetické koncepce, využívání obnovitelných zdrojů nebo zvýšení bezpečnosti a odolnosti města. Novinkou je i stanovení prioritních projektů a programů města Znojma,“ uvedla místostarostka Znojma Petra Svedíková Vávrová. „Společným cílem je vytvoření podmínek pro co nejkvalitnější život všech občanů města a zároveň posílení významu Znojma v rámci regionu,“ dodala Svedíková.

Na tvorbě strategického plánu se pracovalo od začátku roku 2022. „V předchozích měsících proběhly desítky jednání odborníků z různých oborů, a jakmile byl návrh strategického plánu hotový, byl projednán i s veřejností,“ popsala přípravu dokumentu Svedíková.

Součástí dokumentu je kromě dlouhodobých vizí také akční plán. Jedná se o soubor konkrétních projektů na příští 3 roky, které by město chtělo realizovat a které vycházejí ze stanovených priorit. U každého projektu je uveden garant, který bude mít daný projekt na starosti, a předpokládané náklady. Další projekty jsou pak součástí rozsáhlejšího zásobníku projektů. Všechny zmíněné dokumenty se budou pravidelně vyhodnocovat na roční bázi pomocí sledovaných indikátorů.

Nový strategický plán, včetně akčního plánu a zásobníku projektů, je k dispozici na webových stránkách města.

Zdroj a foto: znojmocity.cz


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci