Umístění: Jižní Morava Politika V bývalých dolech na Oslavansku může být obří přírodní zásobník vody

V bývalých dolech na Oslavansku může být obří přírodní zásobník vody

Oslavany, 30. října 2023 - Cílem dvou průzkumných vrtů okolo dobývacího prostoru bývalého dolu Františka je zastihnout proudící podzemní vodu před infiltrací do vody důlní a tuto vodu využít. Dva vrty během čtyř dnů umožní odběry spodní vody, s pracemi se začalo v pondělí 30. října. Využití podzemních i důlních vod může být významnou pomocí v období sucha.

dulni voda oslavany foto jmk

 

Na realizaci vrtů dostane Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice dotaci od Jihomoravského kraje ve výši 290 000 korun.

„Co se týče vrtů, v důlním prostoru dolu Františka očekáváme využití vody jako vody pitné, v nejzazším případě vody užitkové. Výsledky rozborů budou určitě výchozím bodem pro posuzování obdobných dalších zdrojů podzemních vod i jinde,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Zámečník.

V případě kladného výsledku bude následně ivančický svazek vodovodů a kanalizací řešit cestu zapojení tohoto zdroje do skupinového vodovodu.

Na Oslavansku se počítá také s využitím přímo důlních vod. Ty odtékají ze zatopeného dobývacího prostoru bývalého kamenouhelného Rosicko-oslavanského uhelného revíru Dědičnou štolou v Oslavanech. Množství odtékající vody se pohybuje v rozmezí 35-60 l/s. Důlní voda je však kontaminovaná množstvím železa, manganu, dále pak významným množstvím síranů, chloridů a dalších příměsí. Musí být tedy před nijak nevyužitým odtokem do vodoteče do řeky Oslavy čištěna na čistírně důlních vod, kde je zbavena železa a částečně manganu.

„Analýza u tohoto případu nám ukáže možné budoucí využití této důlní vody jak pro město Oslavany, tak i pro region jihozápadního Brněnska. Předpokládá se především energetické využití a další sledování zdroje pro možnou budoucí úpravu vody,“ doplnil Zámečník.

V letošním roce kraj podpořil individuálními dotacemi na důlní vody další 3 projekty (využití důlních vod pro město Oslavany, mikroregion Podchřibí – obec Skalka, regenerace artézské studny v obci Vacenovice) v celkové výši 447 000 korun.

Zdroj a foto: JMK


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci