Umístění: Jižní Morava Politika Znojmo podpoří sociální služby a prorodinné aktivity 31 miliony Kč

Znojmo podpoří sociální služby a prorodinné aktivity 31 miliony Kč

Znojmo, 7. března 2024 - Zastupitelé na svém posledním zasedání schválili dotace na podporu sociálních služeb a rodinných aktivit v roce 2024. Pro poskytovatele sociálních služeb a organizátorům akcí pro rodiny, děti a seniory je letos v rozpočtu alokováno celkem 31 milionů korun.

penize czk dotace

 

Město se každý rok podílí na spolufinancování sociálních služeb formou dotací z dotačního programu Podpora sociálních služeb. Letos tak rozdělí mezi 12 poskytovatelů asi 29 milionů korun. „Z celkové částky jdou dvě třetiny na služby zajišťující sociální péči, to znamená do pobytových zařízení nebo například do pečovatelské služby. Asi 9 milionů pak slouží k podpoře služeb sociální prevence. To jsou služby, které pomáhají lidem zvládat nepříznivé životní situace třeba kvůli zdravotnímu postižení a pomáhají je začleňovat do běžného života,“ vysvětluje místostarosta Znojma Jan Blaha.

Nejvíce peněz jde i letos příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb. Nad rámec příspěvku na provoz jí byl schválen finanční příspěvek ve výši 18,3 milionů korun. Určen je na 8 sociálních služeb, které Centrum nabízí. Mezi největší příjemce dotace se dále řadí Oblastní charita Znojmo s asi 7,7 miliony korun, které tyto finanční prostředky pomáhají s poskytováním jejích 9 služeb, nebo Práh jižní Morava s necelým milionem korun, který podporuje osoby s duševním onemocněním a provozuje pro ně i chráněné bydlení. Dotaci ve výši 584 tisíc korun pak schválili zastupitelé organizaci Paspoint. Ta se zaměřuje na osoby a rodiny s dětmi s autismem. Dalších 445 tisíc korun půjde Společnosti Podané ruce, která jako jediná provozuje na Znojemsku zařízení poskytující služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách a 314 tisíc TyfloCentru, které pracuje se zrakově postiženými.

V programu Podpora rodinných aktivit v roce 2024 schválili zastupitelé 200 tisíc korun Rodinnému centru Maceška a 91 tisíc na kulturní a volnočasové aktivity v prostorách GaP na Kollárově ulici. Nižší dotace do výše 50 tisíc korun pak schválili radní například rodičovským spolkům u základních a mateřských škol nebo SVČ na jejich projekt Diamantbraní. Individuální dotaci ve výši 400 tisíc korun poskytne město Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Znojmo, který vedle svých dalších činností organizuje přednášky nebo kurzy první pomoci.

Kompletní výčet poskytnutých dotací naleznou zájemci na webových stránkách města v usneseních zastupitelstva a rady města.

Zdroj: znojmocity.cz, foto: Ingimage


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci