Umístění: Jižní Morava Školství Jiří Janda: technické vzdělání má perspektivu

Jiří Janda: technické vzdělání má perspektivu

JandaPro tisíce studentů právě začíná nový školní rok. Uplatní se po škole na trhu práce? A budou mít při studiu možnosti smysluplně trávit volný čas? Odpovídá Mgr. Jiří Janda, člen Rady Jihomoravského kraje.

 

· Současná hospodářská situace pro absolventy středních škol není příliš příznivá – jak chce kraj připravit studenty na trh práce?
Jihomoravský kraj je přímo zodpovědný zejména za zajištění středního vzdělání žáků, protože je zřizovatelem 89 středních škol v kraji. Jsem přesvědčen, že školy se snaží co nejlépe rozvíjet nejen profesní dovednosti žáků, ale i jejich základní kompetence, jako je počítačová gramotnost, jazykové kompetence, komunikační schopnosti nebo práce s informacemi. Tyto schopnosti pak mohou v životě uplatnit v jakémkoliv povolání, které budou vykonávat.

·    Jak kraj podporuje učňovské školství? Uplatní se podle Vás technicky vzdělaní lidé na trhu práce?

V současné době se často mluví o krizi odborného školství, zejména učňovského, protože do něj nastupuje čím dál tím méně žáků. Přitom schopné řemeslníky potřebujeme a budeme vždy potřebovat. Proto se kraj snaží některými aktivitami zájem žáků a jejich rodičů o vzdělávání v technických oborech, zejména učňovských, podpořit.
Příkladem může být účast jihomoravských škol na strojírenském veletrhu – v roce 2009 se jej zúčastní 15 středních škol. Jde o školy, které nabízejí strojírenské a elektrotechnické obory, účast škol hradí Jihomoravský kraj. Veletrh mohou bezplatně navštívit i žáci 8. a 9. tříd základních škol se svými učiteli.

·    Proč je důležitá podpora dětských volnočasových sdružení?

Jihomoravský kraj považuje za velmi důležité nabídnout dětem a mládeži širokou nabídku volnočasových aktivit a zájmového vzdělávání. Pokud si mladý člověk najde zájmy, kterými účelně vyplní svůj volný čas, má mnohem menší tendenci sklouznout k rizikovému chování a začít experimentovat s drogami, hrát na automatech nebo začít s trestnou činností.
Kraj je zřizovatelem 23 středisek volného času a domů dětí a mládeže, které zajišťují vhodnou nabídku vycházející z místních potřeb. Děti docházejí do pravidelných kroužků, účastní se táborů a pobytových akcí a velkého množství dalších aktivit nabízených těmito organizacemi. Kromě podpory svých školských zařízení kraj vyhlašuje dotační programy, do kterých se mohou přihlásit ostatní organizace pracující s dětmi a mládeží.

·    Daří se čerpat prostředky z fondů EU na rekonstrukce a opravy krajských školských zařízení?


Řada škol a školských zařízení zřizovaných Jihomoravským krajem se přihlásila se svými projekty do programů životního prostředí a za účelem dosažení energetických úspor realizuje investiční akce spočívající v zateplení budov, změnách topného systému atp. Celkové náklady akcí u těchto projektů, které se v současné době realizují na základě výzvy z ledna 2008, činí přes 87 miliónů korun, z toho dotace EU činí přes 62 miliónů, téměř 15 miliónů je financováno z rozpočtu kraje a zbývajících 10 miliónů z investičních fondů příspěvkových organizací.

·    Co byste popřál prvňáčkům do nového školního roku?

Přeji jim, ať se do školy těší co nejdéle a ať si ve škole každý z nich najde co nejvíce oblastí, které ho budou opravdu bavit a v nichž bude velmi úspěšný. Také jim přeji chápavé, vzdělané a vstřícné paní učitelky a pány učitele, na které budou po celý život rádi vzpomínat.

(tof)


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci