Umístění: Jižní Morava Zdravotnictví Datové sklady jihomoravských nemocnic pomůžou ke zlepšení zdraví obyvatel a dostupnosti péče v kraji

Datové sklady jihomoravských nemocnic pomůžou ke zlepšení zdraví obyvatel a dostupnosti péče v kraji

JM datove sklady 2222Brno, 30. května 2022 - Rozsáhlý projekt analýz zaměřených na hodnocení zdravotního stavu populace a na evaluaci silných a slabých míst v poskytování zdravotní péče zahájilo vedení Jihomoravského kraje ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR a Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity. Základním zdrojem informací je nový Národní zdravotnický informační systém a dále lokální data z vybudovaných datových skladů nemocnic. Jedním z výstupů projektu budou predikce pravděpodobného vývoje v klíčových segmentech péče a s nimi spojené koncepce navrhující opatření pro zlepšení zdraví obyvatel a zvýšení dostupnosti kvalitní péče. Analytické podklady budou pravidelně publikovány na veřejné adrese https://www.datove-sklady-jmk.cz

 Úvodní seminář k projektu pořádaný 30. 5. 2022 shrnuje hlavní závěry dosavadních analýz se zaměřením na zdravotní dopad epidemie COVID-19. Jako model dokládající význam predikcí představuje pravděpodobný vývoj segmentu péče v závěru života pacientů a související koncepce paliativní péče v regionu. Koncepční rozvoj zdravotních a zdravotně sociálních služeb je jednou z hlavních priorit Jihomoravského kraje.

„Data z našich nemocnic v regionu jsou odrazovým můstkem pro nastavení dalšího vývoje jihomoravského zdravotnictví. Díky nim známe silné i slabé stránky. Rozsáhlá analýza populačních dat nám umožní nastavit zdravotnictví podle toho, kteří lidé potřebují nebo budou potřebovat lékařskou péči, a to v co nejvyšší kvalitě,“ vysvětlil jihomoravský hejtman Jan Grolich.

„Jsem velmi rád, že právě Jihomoravský kraj je jedním z prvních, kde začíná koncepční tvorba zdravotnických koncepcí opřená o reálná data. Nejen proto, že jde o můj rodný region, ve kterém působím i jako lékař, ale také proto, že jde o kraj v mnoha směrech reprezentativní pro celou populaci ČR. Řadu výstupů projektu tak budeme moci převzít i jako vzor pro práci ministerstva,“ řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek. „Za jeden z nejvážnějších výstupů dosavadních analýz považuji doložený propad návštěvnosti preventivních programů během epidemie COVID-19. Tomu musíme věnovat intenzivní pozornost, neboť hrozící pozdní záchyt závažných onemocnění, například nádorů, by měl velmi negativní dopad. Velmi vyzývám všechny občany, kteří z různých důvodů prevenci během epidemie zanedbali, aby co nejdříve využili nabídky preventivních prohlídek a screeningů plně hrazených z veřejného zdravotního pojištění“.

Populace JMK velmi významně stárne, přibývá obyvatel v seniorním věku a pacientů s dlouhodobými zdravotními potížemi. Počet osob produktivního věku (15-64 let) připadajících na jednu osobu v postproduktivním věku (65 let a více) klesne ze stávající hodnoty 3,2 na 2,8 v roce 2030 a 2,4 v roce 2040. Demografické stárnutí sebou nevyhnutelně nese nárůst nemocnosti, v dalších 20 letech musíme počítat s nárůstem počtu onkologických a kardiologických onemocnění a pacientů s vážným diabetem až o 20 % za každých deset let. Zdravotní stav populace JMK nadto není uspokojivý, byť v rámci ČR patří spíše k lepším. Více než 67 % seniorů ve věku 65+ trpí nějakou vážnou chronickou nemocí.

Jihomoravský kraj patří mezi velmi málo regionů ČR, které zajišťují plnohodnotné a kompletní spektrum zdravotních služeb pro své obyvatele. Migrace obyvatel za péčí mimo region je velmi nízká a zdůvodnitelná objektivními faktory. Zdravotnictví kraje tak pokrývá více než 96 % všech potřeb populace na území kraje. Pro vybrané oblasti vysoce specializované péče je JMK nadto přirozeným spádem i pro obyvatele sousedních regionů. Zejména akutní nemocniční péče v kraji dosahuje dlouhodobě nadprůměrných výsledků v hodnotách nemocniční mortality a přežití dosahovaného u vážně nemocných pacientů.


Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci