Umístění: Jižní Morava Zdravotnictví Vyškovská nemocnice zahájila rekonstrukci ORL a neurologie

Vyškovská nemocnice zahájila rekonstrukci ORL a neurologie

orl nemocniceVyškov, 10. června 2019 – V areálu vyškovské nemocnice byla ve čtvrtek 6. června za účasti představitelů kraje v čele s hejtmanem Bohumilem Šimkem zahájena stavba Rekonstrukce budovy ORL a neurologie. Předmětem veřejné akce je zásadní rekonstrukce a modernizace budovy B a části budovy C. Zhotovitel stavby (brněnská společnost KALÁB) zároveň zajistí nové venkovní sítě technické infrastruktury a nezbytné úpravy přilehlých venkovních ploch. Hodnotu veřejné zakázky na stavební práce předpokládáme v objemu zhruba 127 milionů korun včetně DPH.

"Rekonstrukce vyškovské nemocnice je plánovanou akcí a patří mezi velmi významné investice do zdravotnictví v našem regionu. Z těch dalších je potřeba zmínit například přípravu stavby výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby JMK v Mikulově, Veselí nad Moravou, Kyjově a Boskovicích v celkové hodnotě 238 milionů. V dubnu už začala stavba výjezdové základny v Hustopečích ze téměř 42 miliony korun, v průběhu roku 2019 bude zahájena výstavba ambulantního traktu v Nemocnici Tišnov za 76 milionů korun a v roce 2020 plánujeme zahájení výstavby nové léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy systémem design end build," řekl hejtman Bohumil Šimek.

V případě vyškovské nemocnice jde o komplexní rekonstrukci, která se týká všech čtyř podlaží křídla současné budovy neurologie a ORL s vybudováním zcela nových dispozic v duchu standardů lůžkových oddělení nastavených předchozími etapami modernizace nemocnice. Jednotlivá pracoviště budou splňovat soudobé požadavky, jež jsou na zdravotnická zařízení tohoto typu kladeny. Budou renovovány kompletní skladby podlah, nahrazeny povrchy stěn, instalovány podhledy, revitalizován obvodový plášť (vyměněny výplně otvorů a provedeno zateplení) a totálně nahrazeny veškeré technické instalace. Spojovací segment směrem ke kapli bude zcela demolován a na jeho místě bude vybudován nový výtah včetně potřebné komunikační vertikály.

"Jihomoravský kraj by chtěl investici zvládnout do konce roku 2020, celá akce bude realizována za provozu. Půjde o nejvýhodnější způsob řešení především z hlediska optimalizace provozních a personálních vazeb iktového centra (řešení cévních mozkových příhod)," dodal radní Milan Vojta.

Objekt neurologie pochází z roku 1951. Původně sloužil jako ubytovna zdravotnického personálu. V 70. letech byla budova uzpůsobena pro lůžková oddělení, ovšem bez potřebných stavebních úprav. V téměř nezměněném dispozičním a prostorovém uspořádání slouží dodnes. Zásadní rekonstrukci budova potřebuje. Technický stav, zejména pak střešního pláště, některých konstrukčních částí a technických instalací, je dávno za zenitem životnosti.

„Tuto investici by Nemocnice Vyškov nebyla schopna realizovat z vlastních prostředků, a proto je třeba kladně hodnotit přístup Jihomoravského kraje, který poskytne na akci potřebné finance. Věřím, že rekonstrukce plánovaných oddělení bude kladně hodnocena pacienty, neboť v anketě spokojenosti, kterou nemocnice pravidelně vyhodnocuje, často čteme kritiku na technický stav těchto oddělení,“ řekla ředitelka Nemocnice Vyškov Věra Seidlová.

V předcházejících dvou letech Jihomoravský kraj v Nemocnici Vyškov realizoval celkovou revitalizaci budovy nemocnice – objektu C, kde jsou umístěny tři stanice oddělení dlouhodobě nemocných, gynekologie, vč. operačních sálů, novorozenecké oddělení, a lůžkové oddělení rehabilitace) za 19,9 milionu korun a objektu D2+D3 (ambulance a cvičebny rehabilitace, RTG, a lékárny) za 10,5 milionu korun. Předmětem revitalizace objektů bylo vždy zateplení obvodového pláště budovy, výměna výplní otvorů, zateplení ploché střechy či prostoru půdy.