Umístění: Jižní Morava Doprava Další krajské silnice se dočkají oprav

Další krajské silnice se dočkají oprav

Brno, 16. srpna 2023 - Rada Jihomoravského kraje přijmula na svém posledním zasedání několik rozhodnutí, díky kterým může SÚS JMK spustit proces veřejných zakázek na rekonstrukce silnic v hodnotě několika desítek milionů korun. „Jsem rád, že současné vedení kraje vnímá opravu komunikací jako jednu ze svých priorit, o čemž vypovídají i prostředky investované do dopravní sítě. Vyhlašujeme další veřejné zakázky, které zvýší kvalitu našich cest a v konečném důsledku i bezpečnost provozu na mnoha místech,” komentuje Jiří Crha, náměstek hejtmana JMK pro oblast dopravy.

silnice asfalt pracovnici

 

Opraví se následující úseky:

III/41612 Moutnice – Velké Němčice
Oprava silnice III/41612 od začátku okresu Brno – venkov po okružní křižovatku v Moutnicích. V celé šíři vozovky bude odfrézován stávající asfaltový povrch, provedena lokální sanace okrajů vozovky. Dojde k vybudování nové nezpevněné krajnice z recyklovaného materiálu, osazení nových směrových sloupků. Předpokládaný termín realizace stavebních prací: říjen 2023 – prosinec 2023.

II/419 Násedlovice průtah
Oprava komunikace II/419 v intravilánu obce Násedlovice. Předpokládaný termín realizace stavebních prací: říjen 2023 – listopad 2023.

II/361 Hluboké Mašůvky – Přímětice
Rekonstrukce silnice II/361 v provozním staničení km 24,316 – 28,040, v úseku mezi obcí Hluboké Mašůvky a městem Znojmo, městská část Přímětice. Bude provedena lokální sanace porušené vozovky, sanace trhlin a zesílení asfaltového souvrství o vyrovnávací a obrusnou vrstvu. Současně budou pročištěny stávající silniční příkopy, rekonstruovány propustky, provedeno nové dopravní značení, upraveny stávající sjezdy a křižovatky se sil. III/39922 a III/40831, realizovány autobusové zastávky vč. chodníku a další související práce. Předpokládaný termín realizace stavebních prací: říjen 2023 – prosinec 2023.

II/152 Ořechov, přeložka silnice
Předmětem zakázky je úprava tvaru křižovatky, úprava směrového a výškového vedení silnic, oboustranné doplnění obrubníků a napojení stávajících sjezdů. Předpokládaný termín realizace stavebních prací: říjen 2023 – prosinec 2023.

III/00213 Litostrov – Rosice
Oprava vozovky, která spočívá ve stržení krajnice, vyčištění příkopu od nánosu, pročištění propustků, napojení zpevněných sjezdů, zpevnění krajnic z recyklovaného materiálu, zafrézování u napojení na stávajících povrch, aplikace spojovacího postřiku a vyrovnání vozovky. Předpokládaný termín realizace stavebních prací: říjen 2023 – prosinec 2023.

II/431 hranice okresu - Ždánice
Oprava komunikace s obnovou funkčnosti odvodnění na silnici II/43 v extravilánu města Ždánice v úseku od začátku okresu Hodonín po SDZ začátek města Ždánice v provozním staničení od km 24,271 do 26,581. Předpokládaný termín realizace stavebních prací: říjen 2023 – prosinec 2023.

Zdroj: JMK


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci