Umístění: Jižní Morava Ekonomika

Znojemské centrum bude v novém hávu

Horni náměstí ZnojmoV severní části historického centra Znojma se začalo s opravami. Na Horním náměstí se již odstraňuje stará dlažba a asfalt, zmizí z něj obrubníky a celá jeho plocha bude rozdělena jen opticky různými typy nové žulové dlažby. Betonová kašna, která vévodila středu náměstí, půjde také pryč, parkovací zóna se přesune do jiné části města. Podobnou rekonstrukcí povrchu projde i znojemské Václavské náměstí a přilehlé ulice. Během ní budou opraveny těmito místy vedené vodovody a kanalizace. Znojmo se zkrátka dává do gala. Horní náměstí by mělo výrazně změnit svou tvář ještě před Vánocemi, na Václavském se začne pracovat po Novém roce.
Všechny tyto rozsáhlé přestavby s sebou nesou i dopravní omezení.

Pryč se zbytečnou administrativou

Elektronické podání dokumentů na Živnostenský úřadOd 1. října tohoto roku mohou podnikatelské subjekty zaslat dokumenty na Živnostenský úřad prostřednictvím elektronického podání. Lze takto podat např. ohlášení živnosti, žádost o koncesi či oznámení změny. Ve formátu Jednotného registračního formuláře (JRF) mohou elektronická podání odesílat do centrální Elektronické podatelny Živnostenského rejstříku. Podání musí být podepsané platným kvalifikovaným certifikátem podnikatele. Aplikace včetně instalace, obsluhy a využití této nové služby je k dispozici zdarma na veřejném webu Živnostenského rejstříku na adrese www.rzp.cz. Možnost elektronického podání JRF je dalším krokem ke snížení administrativní zátěže podnikatelů a ke zjednodušení jejich styku s živnostenskými úřady.

 

Nový inkubátor podpoří rozvoj podnikání

INBITV areálu Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích byla 15. října slavnostně otevřena budova Biotechnologického inkubátoru INBIT. Cílem projektu, jehož odborným garantem je Masarykova univerzita v Brně, je vytvoření příznivých podmínek pro rozvoj podnikání v oblasti biotechnologií. Provoz bude zabezpečovat Jihomoravské inovační centrum.
„Biotechnologie se zabývají použitím živých organismů k průmyslovým účelům. Z hlediska budoucnosti patří k prioritám Jihomoravského kraje, přestože se tradiční strojírenský charakter regionu začíná vytrácet,“ uvedl 1. náměstek hejtmana Ing. Milan Venclík.

Zelené úřadování bylo oceněno

ekologieTřídíte odpad, používáte recyklovaný papír, podporujete používání ekologických čisticích prostředků, cyklodopravu zaměstnanců a občanů, kolik úředníků jste proškolili v této oblasti? Na takové otázky odpovídaly státní subjekty, zapojené do soutěže „O ekologicky nejpříznivější provoz úřadu či instituce“.
Soutěž se uskutečnila již potřetí – poprvé v roce 2006, kdy se přihlásilo celkem 12 soutěžících, o rok později se přihlásilo 52 a letos 36 účastníků. Vyhodnocení soutěže provedli nezávisle na sobě zástupci Krajské koordinační skupiny a Ekologický institut Veronica. Výsledky vyhlásil 16. září ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Jiří Crha, a to ve dvou kategoriích – obecní úřady, pověřené obecní úřady a instituce.

Jak se žije (a dýchá) na jižní Moravě

s ornitologyNa jižní Moravě se můžeme chlubit velmi dobrým životním prostředím. Z dlouhodobého hlediska se Jihomoravský kraj pohybuje pod celostátním průměrem u emisí hlavních znečišťujících látek, které se trvale snižují. Zásobování pitnou vodou probíhá v naprosté většině případů bez problémů. Kraj se mimo jiných aktivit v oblasti ochrany životního prostředí účastní i projektu Čisté povodí Svratky. Klade důraz rovněž na prevenci a osvětu v oblasti ekologie. Péče o životní prostředí se financuje jak z krajského rozpočtu, tak ze státních a hlavně Evropských fondů.

Krajský úřad je dobrý zaměstnavatel

Úřady se starají...Jsou v naší společnosti zajištěny rovné příležitosti pro ženy i muže, zejména v oblasti pracovního uplatnění? A jak je to na úřadech? Gender Studies ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR vyhlásila první ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem žen a mužů. Mezi krajskými úřady zvítězil Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Úřady byly hodnoceny podle šesti základních kritérií, jako je například počet žen ve vedoucích funkcích, vytváření podmínek pro sladění rodinného a pracovního života či existence antidiskriminačních opatření uvnitř úřadu. Krajský úřad JMK maximálně vychází vstříc svým zaměstnancům, kteří se například starají o malé dítě nebo se věnují činnosti s mládeží, umožňuje také pružnou pracovní dobu. Zaměstnankyně krajského úřadu na mateřské a rodičovské dovolené mohou dále využívat zaměstnanecké benefity.

Jižní Morava je domovem i pro menšiny

Rómské dnyVedle občanů hlásících se k české nebo moravské národnosti žijí na jižní Moravě také tisíce občanů, jejichž předci přišli z německých oblastí, z oblastí dnešního Slovenska, Chorvatska, Řecka, Polska, Maďarska a mnoha dalších zemí. Významnou menšinou na jižní Moravě je také romská národností menšina.
„Podpora integrace národnostních menšin je jedním z cílů jihomoravské Rady pro národnostní menšiny.

Jihomoravský kraj otevřel nové centrum

Nový areál pro školeníModerní areál s veškerým zázemím pro vzdělávací a školicí aktivity a rovněž administrativu části krajského úřadu 23. září slavnostně otevřel Jihomoravský kraj v Brně v ulici Cejl 73. V objektu se nachází pět učeben různé velikosti s příslušným zázemím, 43 kanceláří ve čtyřech podlažích pro asi 95 zaměstnanců a více než stovka parkovacích míst. Centrum vzniklo rekonstrukcí dvou původních budov a přístavbou nového objektu, kde jsou umístěny učebny a parkovací místa. Projekt v ceně 236 miliónů korun realizovala společnost Skanska od července 2006 do srpna 2008. Investorem byl Jihomoravský kraj.

Strana 210 z 211