Umístění: Jižní Morava Politika Kraj prodal za 380 milionů pozemky na výstavbu lázní v Pasohlávkách

Kraj prodal za 380 milionů pozemky na výstavbu lázní v Pasohlávkách

Brno, 10. února 2019 – Jihomoravský kraj koncem února prodal za téměř 380 milionů pozemky k výstavbě lázeňského resortu v lokalitě Pasohlávky na Břeclavsku společnosti RiseSun Healthcare & Tourism CZ. „Půl roku jsme pracovali na přípravě podmínek prodeje pozemků tak, aby respektovaly požadavky jak Obce Pasohlávky, tak Jihomoravského kraje. V rámci nabídkového řízení pak společnost RiseSun Healthcare & Tourism CZ jako jediná tyto poměrně tvrdé podmínky splnila,“ uvedl předseda představenstva společnosti Thermal Pasohlávky Martin Itterheim.

lazne thermal pasohlavky

 

„Jsme velice rádi, že po téměř třech letech příprav se nám podařilo dokončit veškeré úkony k nákupu pozemků a zahájení realizace projektu. Čeká nás náročný úkol – získat stavební povolení, doladit detaily a zahájit stavbu lázní. Věřím, že se během několika let dočkají naši příznivci a navštíví lázně v Pasohlávkách,“ konstatoval představitel kupující společnosti RiseSun Healthcare & Tourism CZ Xu Jie

„Samotnému podpisu kupní smlouvy předcházela řada podstatných kroků: veřejné nabídkové řízení, schválení prodeje pozemků i kupní smlouvy zastupitelstvy obou akcionářů, následně i dozorčí radou a valnou hromadou Thermalu Pasohlávky. Současně jsme museli požádat o souhlas s prodejem i ROP Jihovýchod. Nyní se posouváme o další krok blíže směrem k samotné realizaci lázeňského resortu. A pro kraj je důležitá také skutečnost, že tímto prodejem dáváme šanci dalšímu projektu, a to výstavbě Odborného léčebného ústavu v této lokalitě. Ten by měl sloužit k pooperační péči o pacienty nemocnic v Jihomoravském kraji,“ konstatoval hejtman Bohumil Šimek.

Záměr prodeje uvedených pozemků navázal na jednání akcionářů společnosti a na zpracování projektového záměru na výstavbu lázeňského resortu Pasohlávky a dalších strategických dokumentů, na kterých společnost v posledních měsících intenzivně pracovala. Obě zastupitelstva a stejně tak valná hromada společnosti i dozorčí rada odsouhlasily právě variantu přímého prodeje souboru pozemků investorovi a upřednostnily tak tuto variantu před dříve plánovaným založením společného podniku se strategickým partnerem.

Před podpisem musela také společnost RiseSun Healthcare & Tourism CZ složit bankovní záruku ve výši 100 milionů Kč a kupní cenu v plné výši na jistotní účet. Posledním krokem bude zřízení věcných břemen k sítím a komunikacím. Thermal Pasohlávky i nadále zůstane vlastníkem všech sítí i páteřní komunikace vybudované v minulých letech.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci