Umístění: Hlavní stránka

Pavel s Grolichem řešili největší problémy Jihomoravského kraje

prezident pavel hejtman grolich zdroj jmkBrno, 27. září 2023 - O inovacích, školství, možném propojení Dyje s Dunajem, ale také o rozpočtovém určení daní, strukturálně zatížených regionech nebo nedostatečné dopravní infrastruktuře na jihu Moravy. Prezident Petr Pavel spolu s první dámou Evou Pavlovou zavítal na jižní Moravu a jeho první kroky mířily do sídla krajského úřadu, kde v úterý 26. září 2023 o uvedených tématech debatoval s hejtmanem Janem Grolichem a dalšími představiteli kraje.

Druhý ročník soutěže Cena za krajinu zná své vítěze

sudomerice vesnice roku jmkBrno, 27. září 2023 - Opatření v krajině, která dávají smysl. Ze slavnostního vyhlášení vítězů soutěže Jihomoravského kraje Cena za krajinu 2023 si 25. září nejvyšší cenu odnesli zástupci obce Šumice – šek ve výši 100 tisíc korun za komplexní projekt „Založení biocenter a biokoridorů na katastrálním území Šumice“. Cílem soutěže, do které mohli obce, zemědělci, soukromé společnosti, ale i jednotlivci své projekty hlásit od března do dubna letošního roku, je vyzdvihovat příklady dobré praxe v oblasti adaptací na klimatickou změnu a ocenit ty, kteří se o naši krajinu starají. Vítěze letos odborná porota vybírala z 26 přihlášených projektů.

Sudoměřice se staly vesnicí Jihomoravského kraje roku 2023

sudomerice vesnice roku jmkSudoměřice, 27. září 2023 – Obec Sudoměřice v letošním roce získala Zlatou stuhu za vítězství v krajském kole soutěže Vesnice roku 2023. V konkurenci dalších patnácti obcí byla hodnotící komisí byla prezentace obce vyhodnocena jako nejlepší a nejvyváženější v těchto oblastech: úroveň společenského života v obci, zapojení občanů, celkový obraz obce, občanská vybavenost a infrastruktura, spolupráce s místními podnikateli a spolky, péči o veřejná prostranství, péči o krajinu a v neposlední řadě v oblasti plánování a koncepčních dokumentů obce.

V Zoo Hodonín se v sobotu uskuteční Den zdraví

den zdravi hodoninHodonín, 27. září 2023 – Zdravotní pojišťovna RBP připravila pro stávající i nové pojištěnce den plný zábavy a preventivních prohlídek v jedinečné atmosféře hodonínské zoo. Den zdraví se uskuteční v sobotu 30. 9. 2023 od 9 do 17 hodin, zájemci budou moci podstoupit celou řadu vyšetření a na děti tu čekají soutěže. Vstup i zdravotní měření mají všichni pojištěnci RBP zdarma.

V Adamově mají nový lesopark, vznikl ve spolupráci se Školním lesním podnikem

adamov lesopark zdroj mendeluAdamov, 25. září 2023 - Město Adamov veřejnosti představilo po třech letech prací nové relaxační místo s hracími i vzdělávacími prvky – Pohádkový lesopark. Vznikl na území bývalé skládky, v sousedství adamovského sídliště Ptačina. Pozemky Mendelovy univerzity, na nichž se lesopark rozkládá, univerzita městu bezúplatně pronajala. Její Školní lesní podnik Křtiny (ŠLP Křtiny), který v univerzitních lesích hospodaří, navíc Adamovu pro účely lesoparku věnoval kmeny a řezivo v objemu 120 tisíc korun.

Říjnový Festival otevřených sklepů představí 32 vinařství a nabídne 335 vín

vino vinice jizni moravaBrno, 20. září 2023 - V pořadí již 32. Festival otevřených sklepů se uskuteční o víkendu 21. a 22. října v pěti vinařských obcích na Znojemsku. Tři čtvrtiny vstupenek z 2000 vydaných jsou vyprodány. V nabídce jsou i festivalové balíčky včetně ubytování. Obcemi Nový Šaldorf, Havraníky, Hnanice, Šatov a Chvalovice bude projíždět obousměrně kyvadlová doprava.

Stavba obchvatu Čebína se blíží ke svému konci

obchvat cebina ilustracniČebín, 12. září 2023 - Od října čekají řidiče projíždějící Čebínem v souvislosti se stavbou silnice II/385 změny v organizaci dopravy. Pokud půjde vše podle plánu a podaří se získat příslušná povolení, doprava bude nejpozději od 4. října 2023 přesměrována ze stávající silnice, která vede přes obec, na nový obchvat. Bude se jezdit pouze v přímém směru, a budou uzavřeny sjezdy do Čebína, jak z kruhového objezdu, tak z úrovňové křižovatky u Hradčan.

Na tradiční farmářské trhy zamiřte i letos do Újezdu u Brna

farmarske trhy ovoce zeleninaBrno, 12. září 2023 - V sobotu 16. září uspořádá Újezd u Brna Farmářské trhy, které tradičně patří do pravidelně připravovaných akcí Kulturně školské komise ve spolupráci s městem. Příprava trhů začíná s několikaměsíčním předstihem a je organizačně poměrně náročná. V minulosti se nám dařilo každoročně rozšiřovat nabídku regionálních potravin například o vynikající domácí paštiky a další oblíbené pochutiny. Své produkty zde prezentuje mnoho místních drobných živnostníků.

Čebín hledá dětského lékaře. Nabízí novou ordinaci, příspěvek na její vybavení i služební byt

dite lekar pediatrČebín, 12. září 2023 - V roce 2022 zakoupila obec dům č. p. 28 poblíž návsi s tehdejším záměrem sociálního projektu. Objekt obec koupila od zadlužených vlastníků, kteří by o něj přišli v exekuci a zřídila jim v něm věcné břemeno dožití. Po delším zvažování nechala obec zpracovat studii možného využití a tu následně schválili zastupitelstvem obce. V těchto dnech už nabízí plánovanou ordinaci novému pediatrovi nebo pediatričce. Pokud vše půjde dobře, tak by ordinace mohla být dostupná v roce 2025.

Začíná výstavba cyklostezky mezi Újezdem u Brna a Otnicemi

cyklostezka rodina chodciBrno, 12. září 2023 - Sousedící obce Újezd u Brna a Otnice se v letošním roce dočkají propojení cyklostezkou. Dílčí část ze strany obce Otnice byla zbudována již v loňském roce. Nyní je budována cyklostezka z Újezdu u Brna směrem na Otnice, kde dojde k napojení nového úseku na již existující část cyklostezky. Stavba cyklostezky je finančně podpořena dotací z Ministerstva pro místní rozvoj ČR, programu IROP v rámci priority Rozvoj městské mobility, a to částkou ve výši cca 20 784 900 Kč, maximálně však 85 % vynaložených nákladů.

Strana 1 z 624