Umístění: Jižní Morava Ekonomika Složenky k úhradě daně z nemovitostí na rok 2013 míří k poplatníkům

Složenky k úhradě daně z nemovitostí na rok 2013 míří k poplatníkům

Brno, 26. dubna 2013 - 31. květen je posledním dnem lhůty pro zaplacení daně z nemovitostí na rok 2013, nebo její první splátky. Od poloviny dubna jsou postupně rozesílány složenky na úhradu této daně, kde bude na alonži uvedena celková výše daňové povinnosti na rok 2013 a územní pracoviště, kde je uložen daňový spis k dani z nemovitostí. Nejpohodlnějším způsobem placení daně je bezhotovostní převod částky na bankovní účet finančního úřadu nebo platba daně poštovní složenkou na kterékoliv poště.

dan-z-nemovitosti

 

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj navíc rozšíří úřední hodiny na všech pokladnách svých územních pracovišť. Stejně jako v předchozích letech i v letošním roce finanční správa poplatníkům daně z nemovitostí rozesílá složenky na úhradu této daně. Od letoška noví majitelé nemovitostí vyplňují a podávají pouze jedno daňové přiznání za všechny své nemovitosti, které se nachází na území jednoho kraje. Obdobně je to i s placením daně z nemovitosti, jednotlivé platby za více nemovitostí v jednom kraji budou sloučeny do jedné, poplatník tedy obdrží jednu složenku za celý kraj. Má-li poplatník nemovitosti na území více krajů, přijde mu v jedné obálce více složenek.

Aby se předešlo tvorbě front při placení v hotovosti na pokladnách územních pracovišť, jsou složenky poplatníkům do jednotlivých lokalit v rámci celé republiky distribuovány postupně (tzn. že ani v rámci jedné obce nemusejí poplatníci dostat složenky ve stejný den). V rámci klientského přístupu jsou složenky zasílány nejprve seniorům. Složenku obdrží poplatník i v případě, že daň pro rok 2013 již zaplatil.

Poplatníci, u nichž roční daň nepřesáhne částku 5 000 Kč, mají povinnost daň z nemovitostí uhradit do 31. května tohoto roku. V případě, že roční daň překročí hranici 5 000 Kč, musí poplatníci nejpozději do stejného termínu uhradit první splátku daně. Pokud se rozhodnou daň uhradit najednou, musí tak učinit do 31. května 2013. Tento termín se nevztahuje na poplatníky provozující zemědělskou výrobu a chov ryb.

Poplatníkům, u nichž na zdaňovací období roku 2013 došlo ke změně výše daně oproti předchozímu roku, případně oproti částce vypočtené v daňovém přiznání, sdělí správce daně její novou výši platebním výměrem zasílaným individuálně, nebo hromadným předpisným seznamem. Tyto seznamy budou přístupné během května na kterémkoli územním pracovišti finančního úřadu, a to pro celý obvod jeho územní působnosti, tj. pro celý kraj.

Nejvýhodnějším způsobem úhrady daně je bezhotovostní převod na účet finančního úřadu, který bude uveden na složence či hromadném předpisném seznamu – pozor, nově vzniklé finanční úřady mají od 1. ledna 2013 nová čísla účtů. Hotovostní úhradu daně pak lze provést na poště prostřednictvím obdržené složenky nebo v rámci pokladních hodin na kterémkoli územním pracovišti finančního úřadu. Daň je třeba uhradit včas tak, aby byla nejpozději dne 31. května 2013 připsána na účet finančního úřadu. V případě bezhotovostní platby či platby složenkou je nutné s tímto faktem počítat a poukázat daň s několikadenním předstihem. Při pozdní úhradě daně hrozí úrok z prodlení.

Kompletní informační servis k placení daní je k nalezení na internetových stránkách financnisprava.cz, a to v části „Placení daní“.


Související články:
Poslat na email Tisk Přidat mezi oblíbené TwitterFacebook googleLinkujGoogle BuzzTip redakci