Aktualizováno: Tuesday, 17. October 00:00

Umístění: Kultura Ostatni Mikulčice si zápis mezi památky UNESCO zaslouží

Mikulčice si zápis mezi památky UNESCO zaslouží

mikulcice01-250Mikulčice, 29. srpna 2011 - K vile Tugendhat a Lednicko-valtickému areálu, které jsou zapsány na seznamu památek UNESCO, už za několik let možná přibude další jméno. Velkomoravské hradiště Valy v Mikulčicích společně s nedalekým kostelem sv. Markéty u slovenských Kopčan totiž usilují o zařazení mezi nejvýznamnější světové památky. Přihláška má být přitom podána již v roce 2013.


„Jsem přesvědčen, že se zápis podaří. Není pochyb o tom, že areál mikulčického hradiště je skutečně významnou lokalitou a na seznam památek UNESCO rozhodně patří,“ neskrývá optimismus Václav Božek, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje.

„Do Mikulčic se nyní hodně investuje, před několika lety byla provedena architektonická soutěž, která měla navrhnout ztvárnění celého areálu. Probíhají terénní úpravy areálu, je také zpracována studie lávky, která by měla přemostit řeku Moravu a propojit hradiště se slovenskými Kopčany,“ dodává Božek a upozorňuje, že unikátní kostel svaté Markéty Antiochijské na slovenské straně je nejstarší středoevropskou církevní stavbou.

mikulcice-02-468

Mimořádnou šancí pro hradiště je také získání téměř dvacetimilionové dotace z Regionálního operačního programu Jihovýchod, díky kterému se do dvou let celý areál změní k nepoznání.

„Náročný projekt úprav akropole viditelně zatraktivní areál a pomůže prezentovat tuto část našeho národního kulturního dědictví v daleko širším mezinárodním kontextu,“ zdůraznila ředitelka Masarykova muzea v Hodoníně Irena Chovančíková.

mikulcice-04-468

Vybudování prohlídkové trasy – Velkomoravské cesty, doplnění mobiliáře a informačních tabulí nebo marketingová propagace jsou cíle projektu, který zahájí budování komplexního přeshraničního areálu archeologického dědictví. Zkvalitní se terénní expozice s četnými pozůstatky po velkomoravském hradišti a zlepší se prezentace dějin prvního státního útvaru západních Slovanů.

mikulcice-03-468

Slovanské hradiště v Mikulčicích (Valy u Mikulčic) je jedním z nejdůležitějších památných míst naší historie. Bylo objeveno v roce 1954, v následujícím roce zde tehdejší ředitel Archeologického ústavu ČSAV prof. Josef Poulík zahájil terénní výzkum, ve kterém pokračoval celkem 38 sezón. Na základě tisíce prozkoumaných objektů a statisíců evidovaných nálezů vstoupily Valy u Mikulčic do povědomí veřejnosti jako jedno z center Velkomoravské říše. Archeologický výzkum zde pokračuje do dneška. V areálu kromě pavilonu se stálou muzejní expozicí a audiovizuálním programem, představujícím mikulčické hradiště z období devátého století, nalezneme i základy deseti kamenných kostelů a jedné světské stavby z velkomoravského období.

(tof)

Šalina - řádková inzerce