Umístění: Hlavní stránka

Kraj podpoří venkovské prodejny třemi miliony korun

venkovska prodejna vesnice kosik zeleninaBrno, 16. ledna 2024 - I v letošním roce podpoří Jihomoravský kraj prodejny v obcích s méně než 750 obyvateli. Krajští radní schválili 7. ročník dotačního programu „Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2024“ s alokací 3 miliony korun. Obce si o dotaci mohou požádat v termínu od 12. února od 8 hodin do 1. března 2024 do 14 hodin.

Kraj podporuje výstavbu domů s byty pro sociálně a zdravotně znevýhodněné

dum byt vozickarkaBrno, 15. ledna 2024 - Umožnit lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální a zdravotní situaci, zůstat bydlet v místech, kde mají rodinu a přátele – to je cílem dotačního Podpora výstavby domů s byty zvláštního určení v Jihomoravském kraji pro rok 2024 až 2025. Krajští radní dotační program schválili na své poslední schůzi.

Kraj navýšil podporu obcím v rozvojově znevýhodněných územích

penize czk dotaceBrno, 14. ledna 2024 - Až jeden milion korun například na technické sítě, na koupi nebo rekonstrukci domu k bydlení nebo stejná částka na objekty pro podnikání. To nabízí obcím dotační program Podpora bydlení a podnikání ve vybraných rozvojově znevýhodněných územích Jihomoravského kraje. Jeho druhý ročník schválila rada kraje.

Nový dotační program Energion podpoří energeticky úsporná opatření na jihu Moravy

elektrina vvnBrno, 13. ledna 2024 - Energion – nový dotační program, který ve středu 10. ledna schválili krajští radní, si bere za cíl přispět ke snížení rizika energetické chudoby a podpořit rozvoj moderního energetického systému na území Jihomoravského kraje. „Z nového programu můžeme třeba obcím přispět na vytvoření energetického skenu budov nebo analýzy možností rozvoje komunitní energetiky s využitím obnovitelných zdrojů energie nebo například na zpracování energetických auditů a energetických koncepcí. Stejně tak podpoříme například i pořízení vlastních automatických SMART měřičů spotřeby energie nebo přispějeme i na činnost energetického manažera,“ vypočítává příklady využití podpory z Energionu náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Lukáš Dubec.

Lidé opět mohou navrhnout nejlépe opravené památky na jižní Moravě

kostelik opar horyBrno, 12. ledna 2024 - Kterou kulturní památku vyhodnotí komise za nejlépe opravenou v loňském roce? Hlasovat může i veřejnost. Jihomoravští radní 10. ledna vyhlásili sedmnáctý ročník soutěže „Nejlépe opravená kulturní památka Jihomoravského kraje v roce 2023“. Uzávěrka přihlášek je 2. února.

Boj proti následkům dlouhodobého sucha na jihu Moravy pokračuje

suchA Hlina sucho dotace Brno, 11. ledna 2024 - Nejen na budování tůní a mokřadů, obnovu polních cest, mezí, remízků nebo větrolamů, ale také na péči o již vysazenou zeleň, nákup půdních kondicionérů a zavlažovacích vaků nebo na projektovou dokumentaci k projektům i na zpracování rozsáhlejších koncepcí. I v letošním roce kraj rozjel dotační program určený na Podporu adaptačních opatření na změnu klimatu. Ve středu 10. ledna ho schválili radní kraje.

Na rekonstrukce krajských silnic míří přes 300 milionů Kč

asfalteri rekonstrukce silniceBrno, 11. ledna 2024 - Silnici II. třídy mezi Neslovicemi a Hlínou, silnici III. třídy mezi Těšanami a Otnicemi nebo mosty v Tišnově a Rajhradě čeká v letošním roce rekonstrukce. Tyto a pět dalších investičních záměrů za 307 milionů korun schválili radní Jihomoravského kraje. Rekonstrukce budou hrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu kraje.

Sportovní spolky získají od kraje 45 milionů, o 10 milionů více než loni

sportovni klub detiBrno, 11. ledna 2024 - Sportovní kluby, tělocvičné jednoty a ostatní tělovýchovné organizace s alespoň deseti aktivními sportujícími členy si mohou od 12. února podat žádost o dotaci. Krajští radní na svém jednání 10. ledna schválili 45 milionů do dotačního programu „Podpora sportu v Jihomoravském kraji v roce 2024“.

Mezi dobrovolné hasiče kraj rozdělí 66 milionů korun

hasici sdhBrno, 11. ledna 2024 - V dotačním programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2024“ je pro žadatele připraveno 18 milionů korun. Schválili to radní na svém jednání ve středu 10. ledna. Příjem žádostí se spustí 12. února v 8 hodin. S dalšími 48 miliony korun počítá krajský rozpočet na spolufinancování dotačního programu ministerstva vnitra.

Přípravy staveniště finišují, výstavba Sanatoria Pálava začne v půlce ledna

web pasohlavky jmkPasohlávky, 10. ledna 2024 – Společnost Sanatorium Pálava VCES – SPIE Stangl finalizuje práce na staveništi - odváží přebytečnou zeminu, pokračuje skrývka ornice. Celý areál už je oplocený. Souběžně se vyhotovuje projektová dokumentace pro provedení stavby.

Strana 4 z 635