Umístění: Jižní Morava

V Brně vyroste nová základna letecké záchranné služby

medicopter Brno, 15. února 2024 - Krajští radní „odstartovali“ dvě významné krajské investiční akce v celkové hodnotě přes 413 milionů korun. Ve středu 14. února 2024 schválili zahájení zadávacího řízení na veřejné zakázky k výstavbě technického zázemí a parkovacích stání záchranářů v Brně-Bohunicích a na novou základnu letecké záchranné služby.

Letošní příspěvek ze SFDI využijí jihomoravští silničáři pro realizaci 16 staveb

silnice asfalt pracovniciBrno, 15. února 2024 - Správa a údržba silnic může i v tomto roce počítat s podporou ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), finance silničáři použijí jak na investiční, tak neinvestiční akce, které odstartují ještě letos. Jedná se o realizace u silnic II. i III. tříd a mostů. „Na začátku roku jsme v rozpočtu nachystali nejvíc peněz do silnic, kolik kdy bylo. A teď jsme schválili projekty, na které využijeme 303 milionů ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Projektů je 16 a celkové náklady jdou k půl miliardě,“ uvedl hejtman kraje Jan Grolich.

Kraj hledá zhotovitele šesti silničních staveb za čtvrt miliardy korun

silnice ulice delnikBrno, 15. února 2024 - Krajští radní odstartovali několik významných silničních staveb. Silničáři tak mohou začít vybírat zhotovitele pro rekonstrukci úseku na silnicích III/4133 a III/3967, jenž vede obcí Loděnice. Stavební práce začnou i v Tavíkovicích a oprav krytu čtyřpruhové směrově rozdělené trojkové silnice se dočká i Stará dálnice v Brně. Opravena bude také dvojková silnice v Hostěradicích a v plánu je i rekonstrukce silnic II/408 a III/40823 v intravilánu obce Vracovice a navazovat bude oprava silnice III/40825 u obce Milíčovice. Stavební práce začnou v letošním roce i na mostu v Lelekovicích. Ve všech případech by se zhotovitel měl začít soutěžit ještě během února.

Na střední školy na jižní Moravě se elektronicky může hlásit 12 tisíc deváťáků

skola zena studentkaBrno 8. února 2024 – Pro rodiče žáků hlásících se na střední školy letos přichází významná změna. Poprvé mají možnost přihlašovat se elektronicky. Místo původních dvou mohou uchazeči podat hned tři přihlášky a školy seřadit dle svých priorit. Rodiče deváťáků a uchazečů o víceletá gymnázia mohou využít Bank iD (bankovní identitu) pro online přihlašování a ověření totožnosti. Elektronické přihlášování je možné od 1. do 20. února.

Jihomoravský kraj, MUNI a VUT představilI své investiční plány na rok 2024

kraj predstavil investicni projektyBrno, 31. ledna 2024 - Nová základna pro letecké záchranáře, výstavba 19 fotovoltaických elektráren, chráněné bydlení nebo dostavba areálu fakulty informatiky. Jihomoravský kraj, Masarykova univerzita (MU) a Vysoké učení technické v Brně (VUT) ukázaly své největší investiční plány. Šestý ročník představení investičních akcí pro dodavatele stavebních a projekčních prací a souvisejících služeb uspořádal Jihomoravský kraj poprvé s partnery, se kterými dlouhodobě spolupracuje na poli veřejných zakázek – Masarykovou univerzitou a Vysokým učením technickým. Na společném setkání, konaném 30. ledna 2024 v brněnském VIDA! science centru, vyjmenovali zástupci třech organizací desítky projektů v hodnotách stovek milionů korun.

Vyškovská nemocnice má již nové gynekologické ambulance

vyskovska nemocnice ambulance gynekologie foto jmkVyškov, 31. ledna 2024 - První etapu rozšíření a rekonstrukce porodních sálů a oddělení šestinedělí má od ledna za sebou krajem zřizovaná Vyškovská nemocnice. Nové gynekologické ambulance jsou pacientkám plně k dispozici od 20. ledna. První etapa přišla na 10 milionů korun.

Parkovací karty pro podnikatele ve Znojmě zlevní o polovinu

znojmo parkovani automatZnojmo, 31. ledna 2024 - Podnikatelé, kteří mají svoji provozovnu nebo sídlo v centru města Znojma, zaplatí od března za parkovací kartu o polovinu méně. Město tak reaguje na jejich opakované stížnosti. Parkovací karta na vyznačená parkoviště v centru města vyjde podnikatele od 1. března na 500 korun na měsíc. Doposud to bylo 1 000 korun.

Podél jihomoravských silnic i letos vysází stovky stromů

strom vysadba sazeniceBrno, 30. ledna 2024 - I v letošním roce plánuje Správa a údržba silnic navázat na úspěšnou spolupráci s neziskovou organizací Sázíme stromy. Realizovat se bude výsadba několika stovek nových stromů, a to v jarních měsících a pak na podzim. „V rámci výsadeb máme zájem nejen o obnovu bývalých alejí, ale chceme ve spolupráci s obcemi zakládat i nové aleje, či stromořadí. Pochopitelně budou i nová místa, která vytipují naši odborníci, a díky tomu dojde k celkové obnově krajiny. Našim cílem je, abychom dokázali podpořit přirozený rozvoj krajiny a předcházet dopadům, které s sebou přinášejí klimatické změny,“ uvedl ředitel Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Roman Hanák.

Kraj opraví mosty v Břeclavi a Rajhradě i silnici II. třídy od Zastávky po hranici kraje

silnice asfalt delniciBrno, 25. ledna 2024 - Jihomoravští radní odsouhlasili další tři stavební akce, které začnou s realizací ještě v tomto roce. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje tak může zahájit zadávací řízení na podlimitní veřejné zakázky na stavební práce u mostu č. 4231-1 u Břeclavi, Pitrova mostu v Rajhradě č. 41617-2 a silnici II/395 od obce Zastávka po hranici kraje, kde jde o druhou, závěrečnou etapu stavebních prací.

Jihomoravský kraj navyšuje podporu cykloturistiky na jihu Moravy

rodina cykliste koloBrno, 25. ledna 2024 - Krajští radní ve středu 24. lednaa navrhli rozdělení financí v rámci dotačního programu na podporu rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy na jihu Moravy. Definitivní slovo bude mít v únoru krajské zastupitelstvo. „V těchto měsících zpracováváme novou koncepci cyklodopravy do roku 2030. A jasně se nám ukázalo, že zásadní je zvýšení bezpečnosti. I proto jsme se letos v rámci bodového hodnocení zaměřili na tento aspekt. Rozšiřováním a zkvalitňováním sítě cyklostezek chceme přispět k větší bezpečnosti cyklistů, kteří se na řadě míst na kolech vydávají za prací nebo třeba do škol,“ říká náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Jan Zámečník.

Strana 7 z 556