Umístění: Jižní Morava

Kraj navýšil podporu obcím v rozvojově znevýhodněných územích

penize czk dotaceBrno, 14. ledna 2024 - Až jeden milion korun například na technické sítě, na koupi nebo rekonstrukci domu k bydlení nebo stejná částka na objekty pro podnikání. To nabízí obcím dotační program Podpora bydlení a podnikání ve vybraných rozvojově znevýhodněných územích Jihomoravského kraje. Jeho druhý ročník schválila rada kraje.

Nový dotační program Energion podpoří energeticky úsporná opatření na jihu Moravy

elektrina vvnBrno, 13. ledna 2024 - Energion – nový dotační program, který ve středu 10. ledna schválili krajští radní, si bere za cíl přispět ke snížení rizika energetické chudoby a podpořit rozvoj moderního energetického systému na území Jihomoravského kraje. „Z nového programu můžeme třeba obcím přispět na vytvoření energetického skenu budov nebo analýzy možností rozvoje komunitní energetiky s využitím obnovitelných zdrojů energie nebo například na zpracování energetických auditů a energetických koncepcí. Stejně tak podpoříme například i pořízení vlastních automatických SMART měřičů spotřeby energie nebo přispějeme i na činnost energetického manažera,“ vypočítává příklady využití podpory z Energionu náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí Lukáš Dubec.

Boj proti následkům dlouhodobého sucha na jihu Moravy pokračuje

suchA Hlina sucho dotace Brno, 11. ledna 2024 - Nejen na budování tůní a mokřadů, obnovu polních cest, mezí, remízků nebo větrolamů, ale také na péči o již vysazenou zeleň, nákup půdních kondicionérů a zavlažovacích vaků nebo na projektovou dokumentaci k projektům i na zpracování rozsáhlejších koncepcí. I v letošním roce kraj rozjel dotační program určený na Podporu adaptačních opatření na změnu klimatu. Ve středu 10. ledna ho schválili radní kraje.

Na rekonstrukce krajských silnic míří přes 300 milionů Kč

asfalteri rekonstrukce silniceBrno, 11. ledna 2024 - Silnici II. třídy mezi Neslovicemi a Hlínou, silnici III. třídy mezi Těšanami a Otnicemi nebo mosty v Tišnově a Rajhradě čeká v letošním roce rekonstrukce. Tyto a pět dalších investičních záměrů za 307 milionů korun schválili radní Jihomoravského kraje. Rekonstrukce budou hrazeny ze Státního fondu dopravní infrastruktury a rozpočtu kraje.

Mezi dobrovolné hasiče kraj rozdělí 66 milionů korun

hasici sdhBrno, 11. ledna 2024 - V dotačním programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihomoravského kraje pro rok 2024“ je pro žadatele připraveno 18 milionů korun. Schválili to radní na svém jednání ve středu 10. ledna. Příjem žádostí se spustí 12. února v 8 hodin. S dalšími 48 miliony korun počítá krajský rozpočet na spolufinancování dotačního programu ministerstva vnitra.

Přípravy staveniště finišují, výstavba Sanatoria Pálava začne v půlce ledna

web pasohlavky jmkPasohlávky, 10. ledna 2024 – Společnost Sanatorium Pálava VCES – SPIE Stangl finalizuje práce na staveništi - odváží přebytečnou zeminu, pokračuje skrývka ornice. Celý areál už je oplocený. Souběžně se vyhotovuje projektová dokumentace pro provedení stavby.

Nová základna v Mikulově zajistí lepší podmínky pro záchranáře

zachranka jmk mikulovMikulov, 7. ledna 2024 – Mikulovští hasiči mají nové sousedy. Od prosince začala v jejich bezprostřední blízkosti fungovat výjezdová základna Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje. Náklady na výstavbu vyšly na 84,2 milionu korun, vybavení interiéru stálo 2,8 milionu korun. Ve čtvrtek 4. ledna výjezdové stanoviště slavnostně otevřel hejtman Jihomoravského kraje Jan Grolich společně s dalšími představiteli kraje a ředitelkou ZZS JMK Hanou Albrechtovou.

Jihomoravský kraj má Klimatický akční plán na roky 2025 až 2050

sucha hlinaBrno, 7. ledna 2024 – Jihomoravský kraj je jedním z regionů Česka, který je nejvíce ovlivněn dopady klimatické změny. Nárůst průměrné teploty, dlouhodobé sucho, vlny veder, masivní eroze půdy nebo extrémní klimatické jevy, jako jsou přívalové deště a silný vítr, negativně ovlivňují zdejší obyvatele, přírodu i hospodářství. Jihomoravský kraj se proto nyní rozhodl této výzvě aktivně čelit, a proto od loňského prosince zpracovává Klimatický akční plán (KAP) na období let 2025 až 2050.

Blansko bude v roce 2024 hospodařit s rozpočtem 737 milionů Kč

blansko rozpocet 2024Blansko, 23. prosince 2023 - Hned několik klíčových dokumentů schválili na svém prosincovém jednání blanenští zastupitelé. V úterý 19. prosince 2023 se v zasedací místnosti městského úřadu sešlo všech 25 zvolených zastupitelů. Na svém posledním jednání v letošním roce odsouhlasili rozpočet města na příští rok, komunitní plán sociálních služeb na další tři roky i strategický plán města do roku 2033. Na programu více než čtyřhodinového jednání byly celkem tři desítky bodů.

Znojemská tepelná sníží cenu tepla, GJ v roce 2024 bude za 1098 Kč

teplo ve znojme zlevniZnojmo, 22. prosince 2023 - Teplo ve Znojmě od roku 2024 zlevní. Na základě metodiky stanovené ERÚ byla stanovena cena jednoho GJ tepelné energie na kalendářní rok 2024 na částku 1098 Kč. „Snažíme se držet cenu tepla na nejnižší možné přijatelné úrovni. Chceme tímto podpořit znojemské domácnosti a dát jim jistotu, že v této nelehké době stojíme na jejich straně,“ komentovala záměr města a Znojemské tepelné společnosti starostka Znojma Ivana Solařová.

Strana 10 z 557