Umístění: Jižní Morava

Letecký svátek v Tuřanech

2008 CIAFTaké díky hezkému počasí prvního zářijového víkendu navštívilo mezinárodní letecký festival CIAF 2008 na tuřanském letišti na třicet tisíc lidí. Celé dva dny se nad letištěm vznášely bitevní vrtulníky, stíhačky a letky historických dvouplošníků. Své umění zde předvedli i hasiči, kteří zasahovali při fingované havárii letadla.

Technické obory mají perspektivu

prezentace odborných škol na veletrhu Absolventů technických oborů se přes značnou poptávku na trhu práce stále nedostává. Proto Jihomoravský kraj uspořádal v rámci 50. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně tradiční doprovodnou akci – Veletrh odborného vzdělávání a pracovních příležitostí.
„Jihomoravský kraj se prostřednictvím prezentace odborných škol na veletrhu snaží ukázat žákům 8. a 9. tříd a jejich rodičům, výchovným a kariérovým poradcům, že se jedná o obory a profese, které se dynamicky rozvíjejí, a že absolventi těchto škol jdou s moderním technologickým vývojem,“ říká RNDr. Miloš Šifalda, člen Rady Jihomoravského kraje.

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje a části Senátu

Volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje Volby vyhlásil prezident republiky na pátek 17. října (14.00–22.00 hod.) a na sobotu 18. října (8.00–14.00 hod.).

Právo volit do zastupitelstva Jihomoravského kraje má každý občan ČR, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu tohoto kraje. Volit nemohou občané, kteří jsou ve výkonu trestu odnětí svobody, jsou zbaveni způsobilosti k právním důvodům nebo u nich byla omezena osobní svoboda z důvodu ochrany zdraví lidu.

Zelené úřadování bylo oceněno

ekologieTřídíte odpad, používáte recyklovaný papír, podporujete používání ekologických čisticích prostředků, cyklodopravu zaměstnanců a občanů, kolik úředníků jste proškolili v této oblasti? Na takové otázky odpovídaly státní subjekty, zapojené do soutěže „O ekologicky nejpříznivější provoz úřadu či instituce“.
Soutěž se uskutečnila již potřetí – poprvé v roce 2006, kdy se přihlásilo celkem 12 soutěžících, o rok později se přihlásilo 52 a letos 36 účastníků. Vyhodnocení soutěže provedli nezávisle na sobě zástupci Krajské koordinační skupiny a Ekologický institut Veronica. Výsledky vyhlásil 16. září ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje Jiří Crha, a to ve dvou kategoriích – obecní úřady, pověřené obecní úřady a instituce.

Jak se žije (a dýchá) na jižní Moravě

s ornitologyNa jižní Moravě se můžeme chlubit velmi dobrým životním prostředím. Z dlouhodobého hlediska se Jihomoravský kraj pohybuje pod celostátním průměrem u emisí hlavních znečišťujících látek, které se trvale snižují. Zásobování pitnou vodou probíhá v naprosté většině případů bez problémů. Kraj se mimo jiných aktivit v oblasti ochrany životního prostředí účastní i projektu Čisté povodí Svratky. Klade důraz rovněž na prevenci a osvětu v oblasti ekologie. Péče o životní prostředí se financuje jak z krajského rozpočtu, tak ze státních a hlavně Evropských fondů.

Dopravní stavby v kraji: včera, dnes a zítra

stavba dálnice v JMKDoprava a správa silnic je jedna z významných kompetencí kraje. Je to také jeden z pilířů jeho ekonomické prosperity. Jihomoravský kraj vlastní veškeré silnice II. a III. třídy, které musí udržovat v dobrém...

Kraj navrhuje zákon o stížnostech

legislativní iniciativaVeřejnost málo ví, že i krajská zastupitelstva mohou navrhovat parlamentu nové zákony. Jihomoravský kraj této možnosti samozřejmě využívá k hájení zájmů svých občanů.
„Šlo například o legislativní iniciativu zaměřenou na možnost vinařů bránit svou úrodu proti náletům špačků,“ hovoří Mgr. Michal Bortel, zastupitel JMK a člen legislativní komise, o tom, jak se kraj rozhodl vyřešit letité trápení vinařů. „Další návrh zákona směřoval ke změně Zákoníku práce, který by umožnil řešit zaměstnávání sezónních průvodců na hradech a zámcích. Kasteláni se obrátili se žádostí o řešení na nás a my jsme jim vyšli vstříc,“ uvádí zastupitel. Současná podoba zákoníku totiž kastelánům značně komplikuje existenci.

Krajský úřad je dobrý zaměstnavatel

Úřady se starají...Jsou v naší společnosti zajištěny rovné příležitosti pro ženy i muže, zejména v oblasti pracovního uplatnění? A jak je to na úřadech? Gender Studies ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR vyhlásila první ročník soutěže Úřad roku „Půl na půl“ – respekt k rovným příležitostem žen a mužů. Mezi krajskými úřady zvítězil Krajský úřad Jihomoravského kraje.
Úřady byly hodnoceny podle šesti základních kritérií, jako je například počet žen ve vedoucích funkcích, vytváření podmínek pro sladění rodinného a pracovního života či existence antidiskriminačních opatření uvnitř úřadu. Krajský úřad JMK maximálně vychází vstříc svým zaměstnancům, kteří se například starají o malé dítě nebo se věnují činnosti s mládeží, umožňuje také pružnou pracovní dobu. Zaměstnankyně krajského úřadu na mateřské a rodičovské dovolené mohou dále využívat zaměstnanecké benefity.

Jižní Morava je domovem i pro menšiny

Rómské dnyVedle občanů hlásících se k české nebo moravské národnosti žijí na jižní Moravě také tisíce občanů, jejichž předci přišli z německých oblastí, z oblastí dnešního Slovenska, Chorvatska, Řecka, Polska, Maďarska a mnoha dalších zemí. Významnou menšinou na jižní Moravě je také romská národností menšina.
„Podpora integrace národnostních menšin je jedním z cílů jihomoravské Rady pro národnostní menšiny.

Jihomoravský kraj otevřel nové centrum

Nový areál pro školeníModerní areál s veškerým zázemím pro vzdělávací a školicí aktivity a rovněž administrativu části krajského úřadu 23. září slavnostně otevřel Jihomoravský kraj v Brně v ulici Cejl 73. V objektu se nachází pět učeben různé velikosti s příslušným zázemím, 43 kanceláří ve čtyřech podlažích pro asi 95 zaměstnanců a více než stovka parkovacích míst. Centrum vzniklo rekonstrukcí dvou původních budov a přístavbou nového objektu, kde jsou umístěny učebny a parkovací místa. Projekt v ceně 236 miliónů korun realizovala společnost Skanska od července 2006 do srpna 2008. Investorem byl Jihomoravský kraj.

Strana 554 z 556